Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,564

[1] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá hiện trạng phân bố và phân vùng bảo vệ rạn san hô ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: TS. Kiều Thị Kính, TS. Trần Thị Ân, ThS. Dương Công Vinh, TS. Chu Mạnh Trinh, CN. Phạm Văn Hiệp, ThS. Hoàng Thanh Hải, CN. Hoàng Minh Thiện. Mã số: B2019-DNA-04. Năm: 2020. (May 12 2020 9:58PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT SINH HỌC TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO SỚM NGUY CƠ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT. Chủ nhiệm: TS. Hồ Phước Tiến. Thành viên: PGS. TS. Phạm Văn Tuấn; ThS. Nguyễn Văn Khánh. Mã số: B2014-01-17. Năm: 2017. (Apr 12 2018 4:09PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Trọng Sơn, Lê Tự Hải. Mã số: B2012-03-05. Năm: 2013. (Mar 12 2012 10:16PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu một số tiêu chí để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Nguyễn Văn Khánh. Mã số: Đ2011-03-08. Năm: 2011. (May 17 2011 8:55AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích tại khu vực Vũng Thùng - Đà Nẵng bằng động vật hai mảnh vỏ. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Cáp Kim Cương. Mã số: Đ2011-03-09. Năm: 2011. (May 17 2011 9:02AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế bể lọc thực vật xử lý nước cấp quy mô hộ gia đình nông thôn. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Nguyễn Văn Khánh. Mã số: B2009-3-36. Năm: 2010. (May 17 2011 8:52AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Mã số: B2009-ĐN-09-37. Năm: 2010. (Jan 3 2011 11:32PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số KLN trong đất bằng cỏ Vetiver.. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Nguyễn Văn Khánh. Mã số: B2006-ĐN-03-03. Năm: 2007. (Jan 3 2011 11:35PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống BMWPVIET (Biologycal Monioring Working Parrty) để đánh giá chất lượng nước bề mặt ở cánh đồng Xuân Thiều, Phường Hòa Hiệp, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: Phùng Khánh Chuyên Võ Văn Minh. Mã số: T2007-03-19. Năm: 2007. (Jan 3 2011 11:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn