Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,389

 Đánh giá ổn định mái dốc nền đường tại Kon Tum theo lý thuyết độ tin cậy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trịnh Hồng Vi - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Nơi đăng: Thông tin Khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum; Số: 04;Từ->đến trang: 41-46;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn