Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG LỰC CẮT ĐÁY TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: 1. ThS. Trịnh Hồng Vi. ThS. Nguyễn Văn Linh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ; Số: 56(4A);Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
iệc đánh giá mức độ an toàn của các phương pháp tính lực động đất trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng chưa được đề cập trong tiêu chuẩn hiện hành TCVN 9386:2012 của Việt Nam (Viện KHCN Xây dựng, 2012) cũng như các nghiên cứu đã có trước đây. TCVN 9386:2012 (Viện KHCN Xây dựng, 2012) cũng chỉ đưa ra các trường hợp áp dụng cho các công trình có tính đều đặn và không đều đặn. Thông thường lực cắt đáy tính theo phương pháp tĩnh lực ngang tương đương sẽ có giá trị lớn hơn so với lực cắt đáy tính theo phương pháp phổ phản ứng dạng dao động. Do đó, việc đánh giá phương pháp nào mang lại hiệu quả và an toàn cho kết cấu cần được xem xét và làm rõ. Bài báo này nhằm đưa ra kiến nghị cho việc cân bằng lực cắt đáy công trình giữa hai phương pháp thực hành tính toán động đất là phương pháp tĩnh lực ngang tương đương và phương pháp phổ phản ứng dạng dao động theo chỉ dẫn của tiêu chuẩn ASCE 7-10 (American Society of Civil Engineers, 2010) để mô phỏng chính xác hơn sự làm việc của kết cấu mà vẫn đảm bảo kết cấu làm việc an toàn và tiết kiệm vật liệu.
ABSTRACT
TABSTRACTThe assessment of the degree of safety in seismic force calculation in designing high-rise buildings has not been mentioned in previous studies and in current standard TCVN 9386:2012 (Vietnam Institute For Building Science And Technology, 2012) which is applied for regular and irregular buildings. In normal cases, the base shear calculated by lateral force method is higher than the one calculated by response spectrum method. Therefore, it is necessary to determine the more efective and safer method. The article is aimed to propose the base shear balance between two earthquake calculation methods, namely lateral force method and response spectrum method according to ASCE 7-10 (American Society of Civil Engineers, 2010) in order to more accurately simulate the working of the structure while ensuring the structure working safely and saving materials
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn