Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,549

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu bê tông cốt thép 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 SInh viên ngành Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)  Đại học Đà Nẵng
[2]Thủy lực cơ sở
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Thủy lợi-thủy điện; Kinh tế xây dựng  Đại học Đà Nẵng
[3]Kết cấu bê tông cốt thép 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật thi công và An toàn lao động
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình, Kinh tế xây dựng  Đại học Đà Nẵng
[5]Tổ chức thi công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình, Kinh tế xây dựng  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn