Nguyễn Văn Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18457 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  31/12/1958
Nơi sinh: Quế Sơn
Quê quán Quế Sơn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
Dạy CN: Địa lý tự nhiên, Cơ sở khoa học môi trường.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: 447/7 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733290; Mobile: 0906563014
Email: vannam58@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1981–1994). Giảng viên Khoa Sử-Địa (1995–2005) và Khoa Địa lý (từ 2005 đến nay), Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.  

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: Nguyễn Thị Diệu, Trần Thị Ân, Nguyễn Văn Nam. Mã số: T2012-Đ. Năm: 2011. (Jan 21 2013 4:51PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng đề thi cho các học phần về thổ nhưỡng, cơ sở khoa học môi trường, sinh quyển - lớp vỏ cảnh quan, bản đồ đại cương, bản đồ giáo khoa, bản đồ địa hình, trắc địa. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu. Mã số: T2011 - ĐN03 - 27. Năm: 2011. (Jan 21 2013 4:55PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá mức độ thích nghi của tài nguyên đất huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phục vụ cho sự phát triển nông thôn bền vững. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Nam. Thành viên: . Mã số: T03 16 - 52. Năm: 2004. (Jan 21 2013 4:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng viễn thám và GIS phân tích mối tương quan giữa hiện trạng sử dụng đất và nhiệt độ thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Lê Ngọc Hành. Kỷ yếu hội nghị Khoa học khoa Địa lý, lần thứ 4, năm 2013. Số: 1. Trang: 12-18. Năm 2013. (Aug 17 2013 9:37AM)
[2]Bài báo: Tác động của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Lê Ngọc Hành. Kỷ yếu hội thảo khoa học các bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ III, Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 220 – 225. Năm 2013. (Aug 17 2013 9:30AM)
[3]Bài báo: Xây dựng bản đồ phân cắt ngang, phân cắt sâu từ ảnh ASTER DEM và mối quan hệ đến trượt lở, xói mòn đất. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Lê Ngọc Hành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3[64]/2013. Trang: 79-84. Năm 2013. (Aug 17 2013 10:20AM)
[4]Bài báo: Xây dựng bản đồ phân cắt ngang, phân cắt sâu từ ảnh aster dem và mối quan hệ đến trượt lở, xói mòn đất. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Lê Ngọc Hành. Kỷ yếu hội nghị khoa học đại học Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2012. Số: 02. Trang: 220 - 226. Năm 2012. (Jan 21 2013 5:08PM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu đối với khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Tôn Nữ Minh Thư. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Đại học sư phạm - ĐHĐN. Số: 5. Trang: 35 - 40. Năm 2012. (Jan 21 2013 5:13PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Phước Minh, Nguyễn Thị Diệu, Trần Thị Ân, Nguyễn Văn Nam
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 27. Trang: 230 - 237. Năm 2011.
(Jan 30 2013 11:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Application of Remote sensing and GIS in study of landslide in DaNang city for the Purpose of producing and resettlement. Authors: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam. Hội thảo quốc tế GIS Ideas 2012. No: 1. Pages: 267 – 272. Year 2012. (Aug 17 2013 9:33AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Môi trường và phát triển
Ngành: Địa lý
 2006 Sinh viên cử nhân Việt Nam học  ĐHSP - ĐHĐN
[2]Cơ sở khoa học môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 1994 Sinh viên sư phạm và cử nhân Địa lý
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 ĐHSP - ĐHĐN
[3]Sinh quyển và lớp vỏ cảnh quan
Ngành: Địa lý
 1994 Sinh viên sư phạm và cử nhân Địa lý
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 ĐHSP - ĐHĐN
[4]Thổ nhưỡng học đại cương
Ngành: Địa lý
 1983 Sinh viên sư phạm và cử nhân Địa lý  Trường Đại học sư phạm - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn