Nguyễn Văn Nguyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,644,973

 
Mục này được 41798 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Nguyên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/09/1974
Nơi sinh: Phú Vang
Quê quán Phú Vang-Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản trị mạng, giảng dạy kỹ thuật lập trinh.
Lĩnh vực NC: Mạng máy tính
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công Nghệ Thông Tin-Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363736949; Mobile: 0903577986
Email: nguyenvannguyen2006@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 21/09/1998 Bắt đầu công tác tại khoa Công Nghệ thông Tin Trường Bách Khoa đến nay
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: An adaptive variational model for Medical Images Restoration. Authors: Trần Thị Thu Thảo, Phạm Công Thắng, Nguyễn Văn Nguyển. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W12, 2019 Int. Worksh. on “Photogrammetric & Computer Vision Techniques for Video Surveillance, Biometrics and Biomedicine”, 13–15 May 2019, Moscow, Russia. No: XLII-2/W12. Pages: 219-224. Year 2019. (Nov 2 2022 7:58AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 13 2018 10:53PM)(Jan 13 2018 10:52PM)(Jan 13 2018 10:45PM)(Jan 13 2018 10:42PM)
[1]Giáo trình Thực hành Tin học Đại cương Chủ biên: Nguyễn Văn Nguyên. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2016.
[2]Giáo trình Thực hành Tin học Đại cương Chủ biên: Nguyễn Văn Nguyên. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2014.
[3]Bài tập Tin học Đại cương. Viết bằng ngôn ngữ C dành cho sinh viên khối kỹ thuật Chủ biên: Nguyễn Văn Nguyên. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2003.
[4]Bài tập Tin học Đại cương. Viết bằng ngôn ngữ Pascal dành cho sinh viên khối Kỹ thuật Chủ biên: Nguyễn Văn Nguyên. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 1998.
  
 Khen thưởng
[1] Hoàn thành xuất săc nhiệm vụ năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[2] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2004-2005. Năm: 2005.
[3] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009-2010. Số: 5124/QĐKT. Năm: 2010.
[4] Hoàn thành xuất săc nhiệm vụ năm học 2011-2012. Năm: 2012.
[5] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[6] Hoàn thành xuất săc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[7] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[8] Hoàn thành xuất sắc năm học 2016-2017. Số: 2728-QĐ ĐHĐN. Năm: 2017.
[9] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019. Số: 2772/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn