Nguyễn Văn Phòng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16153 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Phòng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1965
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý và Kỹ thuật điện tử; Tại: Đại học Sư phạm Huế , ĐHBK TPHCM
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội
Dạy CN: Vật lý, Điện tử–Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 60A Thanh Thủy, Thanh Bình, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3733591; Mobile: 0905832777
Email: nvphong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1986-1987: Giảng viên Khoa Toán- Lý,Trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng
1987-1988: Giảng viên Bộ môn Toán-Lý-Hóa,Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng
1988-1989: Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Cơ bản Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
1989-1992: Học Kỹ sư Điện tử tại Trường Đại học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.
1992-1994: Giảng viên Khoa Điện,Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
1994-1999: Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, phụ trách Giáo vụ khoa.
1999-2004: Giảng viên chính Khoa Điện tử - Viễn thông và Công nghệ Thông tin, Phó Trưởng khoa.
2004 đến nay: Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng mô hình tính toán các nguồn tài nguyên mạng ATM. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Phòng. Mã số: B2000-15-41. Năm: 2002. (Apr 24 2016 11:27PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn