Nguyễn Văn Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,341,923

 
Mục này được 20907 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/09/1972
Nơi sinh: Thạc Gián - Đà Nẵng
Quê quán Điện Phong - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thủy Sản; Tại: Nha Trang
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: ĐH Đà Nẵng
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K162A/12 Đống Đa - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0914000949
Email: quangnv@due.edu.vn; nguyenvquang@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1995 đến 1999: làm việc tại Công ty Điện lực Miền Trung
- Từ 1999 đến 2008: làm việc tại Công ty XNK Thủy sản Miền Trung
- Từ 2008 đến nay: làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực trạng ứng dụng tin học trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành kế toán. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Quang. Mã số: T2012-04-18. Năm: 2013. (Mar 31 2016 1:32PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn