Nguyễn Văn Sang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25141 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Sang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/00/1988
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Lịch sử; Tại: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa học và HTQT; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Lịch sử; Tại: Viện Sử học, Trường Đại học Tổng hơp Lodz, Ba Lan
Dạy CN: Lịch sử thế giới, Lịch sử quan hệ quốc tế
Lĩnh vực NC: Mối quan hệ giữa các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ với chính quốc; Bắc Mỹ trong thời kỳ thuộc địa; Các nhân vật của thời đại lập quốc Hoa Kỳ; Hiến pháp Hoa Kỳ 1787; Mối quan hệ giữa Liên bang và các bang từ 1787 đến 1850; Tranh chấp lãnh thỗ và xung đột chính trị Anh - Mỹ; Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và các cường quốc châu Âu từ chiến tranh giành độc lập đến giữa thế kỷ XIX
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Ba Lan
Địa chỉ liên hệ: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905 656 048
Email: nguyenvansang168@gmail.com; nvsang@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 9/2010 đến 4/2020: Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 11/2015 đến 11/2019: Học Tiến sĩ tại Viện Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Lodz, Ba Lan
- Từ tháng 4/2020: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Xung đột chính trị, tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải giữa Anh và Hoa Kỳ (1783-1861) (Nafosted). Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Sang. Thành viên: TS. Nguyễn Duy Phương, PGS.TS. Lê Thành Nam, PGS.TS. Bùi Thị Thảo, PGS.TS. Lưu Trang, TS. Dương Quang Hiệp, TS. Trần Xuân Hiệp, ThS. Đặng Thị Thùy Dương. Mã số: 601.02-2020.303. Năm: 2022. (Nov 3 2020 1:33PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xung đột chính trị và tranh chấp lãnh thổ giữa Anh và Mỹ từ năm 1823 đến 1846. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Sang. Thành viên: Nguyễn Duy Phương. Mã số: T2019-TĐ-BS-02. Năm: 2021. (Aug 9 2020 10:31AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng hệ thống tư liệu bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lưu Trang. Thành viên: Nguyễn Văn Sang. Mã số: Đ2012 - 03 - 29. Năm: 2012. (Dec 27 2012 5:20AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam (chương trình chuẩn) ở các trường THPT thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Dương Thị Tuyết. Thành viên: Nguyễn Văn Sang, Trương Trung Phương. Mã số: Đ2012 - 03 - 33. Năm: 2012. (Dec 27 2012 5:22AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Khai thác và sử dụng hệ thống tư liệu ở bảo tàng Chăm Đà Nẵng phục vụ dạy học lịch sử, văn hóa ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Lưu Trang. Thành viên: Nguyễn Văn Sang, Trương Anh Thuận, Phạm Minh, Phan Văn Cảnh. Mã số: Đ2011-03-04. Năm: 2011. (Mar 23 2012 3:26PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng tự luận các học phần Lịch sử thế giới. Chủ nhiệm: ThS. Dương Thị Tuyết. Thành viên: ThS. Lê Thị Mai, Nguyễn Văn Sang. Mã số: T2011. Năm: 2011. (Mar 23 2012 3:30PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tadeusz Kosciuszko - Người anh hùng Ba Lan trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ (1775-1783). Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. Số: 04 (234). Trang: 48-58. Năm 2020. (Jun 25 2020 4:43AM)
[2]Bài báo: Vấn đề cưỡng bách tòng quân trong quan hệ Anh-Mĩ từ Chiến tranh giành độc lập đến Hiệp ước Wesbter-Ashburton (1783-1842). Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Số: Tập 17, Số 4. Trang: 679-691. Năm 2020. (May 6 2020 10:53AM)
[3]Bài báo: Vấn đề sông Saint Croix trong quan hệ ngoại giao Anh - Mỹ (1783 - 1798). Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Lịch sử Quân sự. Số: 343. Trang: 80-88. Năm 2020. (Jul 1 2020 11:12AM)
[4]Bài báo: Hoa Kỳ, Anh và Bắc Mỹ thuộc Anh từ hòa bình đến chiến tranh: lịch sử cuộc chiến tranh 1812. Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Kim Tiến. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. Số: 07 (226). Trang: 46-56. Năm 2019. (Sep 11 2019 12:40AM)
[5]Bài báo: The Reconstruction of the British - American Relations: From the American Revolutionary War to the War of 1812. Tác giả: Nguyen Van Sang. Journal of Science, University of Science and Education, The University of Da Nang. Số: 36(05). Trang: 50-58. Năm 2019. (Mar 30 2020 11:14AM)
[6]Bài báo: The Monroe Doctrine (1823): Origins, Principles and Effects. Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Kim Tiến. Journal ở Science, The University of Da Nang, University of Science and Education. Số: 31 (05). Trang: 39-45. Năm 2018. (Jun 12 2019 9:42PM)
[7]Bài báo: Chính sách của nước Mỹ trong thời kỳ tái thiết (1863 - 1877). Tác giả: Nguyễn Văn Sang*
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 4(77).2014. Trang: 99. Năm 2014.
(Jul 11 2014 3:38PM)
[8]Bài báo: Một số hình thức khai thác hệ thống tư liệu từ các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lưu Trang
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (63). Trang: 167 - 172. Năm 2013. (May 16 2013 7:34PM)
[9]Bài báo: Về ảnh hưởng của phương Tây ở Xiêm dưới triều đại Rama V (1868 - 1910). Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Huyền. Nghiên cứu châu Âu
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2. Trang: 44 - 51. Năm 2013.
(Apr 12 2013 9:17AM)
[10]Bài báo: Người Pháp với việc xây dựng Bà Nà (Đà Nẵng) trở thành Trung tâm nghỉ dưỡng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Văn hóa Du lịch Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 21 (06). Trang: 49 - 53. Năm 2013.
(Aug 20 2013 3:08PM)
[11]Bài báo: Chính sách giáo dục Nhật Bản dưới thời Minh Trị (1868 - 1912). Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Hoàn. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Số: 8(03). Trang: 73 - 78. Năm 2013. (Nov 9 2013 9:58PM)
[12]Bài báo: Các nhân tố quốc tế tác động đến sự lựa chọn đối tác Nhật Bản của Ấn Độ kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Hội thảo Khoa học cán bộ Trẻ các Trường Sư phạm Toàn quốc lần thứ III, NXB Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 395 - 400. Năm 2013. (May 3 2013 11:57AM)
[13]Bài báo: Quá trình cụ thể hóa Tuyên ngôn giải phóng nô lệ ở Mỹ (1863 - 1877). Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Hoàng Thị Chi. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 9 (04). Trang: 32 - 38. Năm 2013. (Feb 13 2014 9:17AM)
[14]Bài báo: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản ở Ấn Độ (1991 - 2011). Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 26 - 32. Năm 2012. (Aug 13 2012 6:44PM)
[15]Bài báo: Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho Ấn Độ (2001 - 2011). Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Hoàng Thị Minh Hoa. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. Số: 4. Trang: 32 - 40. Năm 2012. (Jun 16 2012 10:38AM)
[16]Bài báo: Đầu tư của Nhật Bản ở Ấn Độ (1991 - 2011). Tác giả: Nguyễn Văn Sang
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội nghị Khoa học Trẻ toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội. Số: 1. Trang: 354 - 364. Năm 2012. (Jun 16 2012 10:41AM)
[17]Bài báo: Hỗ trợ của Hàn Quốc đối với Việt Nam trong đào tạo Đại học, Sau Đại học Ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc (1992 - 2011). Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Hoàng Thị Minh Hoa. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, Trường Đại học Youngsan – Hàn Quốc và Hội Hữu nghị Việt - Hàn tại TP HCM tổ chức. Số: 1. Trang: 223 - 231. Năm 2012. (Jun 16 2012 3:14PM)
[18]Bài báo: Quan hệ thương mại Ấn Độ - Nhật Bản (1991 - 2011). Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61), Quyển 3. Trang: 107 - 112. Năm 2012. (Dec 27 2012 5:31AM)
[19]Bài báo: Tiếp xúc văn hóa Việt - Hoa ở Hội An thế kỷ XVII - XVIII. Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Trần Thị Hoài
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 21. Trang: 13 - 15. Năm 2011. (Jan 18 2011 9:30PM)
[20]Bài báo: Nhận thức của Thiền sư Thích Đại Sán về Phật giáo dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu qua tác phầm Hải ngoại ký sự. Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lê Thị Thu Hiền
marriage affairs open i want an affair
. Hội thảo Chúa – Nguyễn Phúc Chu (1675 – 1725) và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước, Viện Nghiên cứu Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức. Số: 1. Trang: 516 - 524. Năm 2011. (Jun 16 2012 3:19PM)
[21]Bài báo: Hoạt động phòng thủ và bảo vệ biên giới phía Bắc của Đại Việt dưới thời Lê Thánh Tông (1460 – 1497). Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Đại học Sài Gòn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7. Trang: 30 - 37. Năm 2011.
(Jun 16 2012 3:21PM)
[22]Bài báo: Chính sách phát triển quan lại dưới thời Lê Thánh Tông (1460 - 1497) - Nhìn từ việc tuyển dụng . Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lê Thị Thu Hiền. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: Số 22. Năm 2011. (Apr 25 2011 5:45PM)
[23]Bài báo: Chính sách phòng, chống tham ô, tham nhũng dưới thời Lê Thánh Tông (1460 - 1497). Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 17, Xuân Canh Dần. Trang: 41 - 45. Năm 2010. (Jan 20 2011 12:23PM)
[24]Tham luận: Một số biện pháp sư phạm để nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trong quá trình giảng dạy bộ môn Lịch sử ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lê Thị Thu Hiền. Hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 86 - 92. Năm 2010.
(Jan 18 2011 9:20PM)
[25]Tham luận: Vai trò của đội ngũ Tăng quan đối với sự phát triển của Đại Việt dưới triều Lý (1010 -1225). Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lê Thị Thu Hiền. Hội thảo Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam và Trường Đại học KHXHNV TPHCM tổ chức. Trang: 45 - 56. Năm 2010. (Jan 18 2011 9:02PM)
[26]Tham luận: Vài nét về sinh hoạt văn hóa của người Việt ở kinh thành Thăng Long và Đàng Ngoài qua tác phẩm Tập du ký mới và kỳ thú về Vương quốc Đàng Ngoài của Jean-Baptiste Tavernier. Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Hội thảo Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Thành ủy TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Trang: 352 - 363. Năm 2010. (Jan 18 2011 9:11PM)
[27]Tham luận: Vị trí và vai trò của Hội An đối với hoạt động thương mại trên biển Đông của Nhật Bản thế kỷ XVI - XVII. Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lê Thị Thu Hiền. Hội thảo Quốc tế Nhật Bản - Tiểu vùng sông Mekong mối quan hệ lịch sử, Trường Đại học KHXHNV tổ chức. Năm 2010. (Jan 18 2011 9:16PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Aroostook War in the British-American Diplomacy in the First Half of the Nineteenth Century. Authors: Nguyen Van Sang, Luu Trang, Nguyen Minh Phuong. World Journal of Social Sciences and Humanities. No: 7(01). Pages: 18-22. Year 2021. (Jan 9 2021 8:55PM)
[2]Article: Support of Socialist Countries during Vietnam War: Training Officers of Soviet Union for Vietnam, 1954-1975. Authors: Nguyen Duy Phuong, Nguyen Van Sang. Academic Journal of Interdisciplinary Studies (ISSN 2281-4612, Scopus, Q3). No: Vol. 10, No. 1. Pages: 125-135. Year 2021. (Jan 12 2021 11:29AM)
[3]Article: Trade between the United States and the British West Indies (1823-1846). Authors: Nguyen Van Sang, Luu Trang. Humanities & Social Sciences Reviews, (E-ISSN: 2395-6518), (SCOPUS, Q1). No: 8 (3). Pages: 589-598. Year 2020. (Jun 1 2020 5:23AM)
[4]Article: The Portuguese Influence in Hoi An (Vietnam) in Comparison with Malacca (Malaysia) and Ayutthaya (Thailand) during the 16th and 17th centuries. Authors: Linh N.T.V, Sang N.V. Asian and African Studies, (P-ISSN: 1335-1257, E-ISSN: 2585-8793), (ISI/ESCI, SCOPUS, Q3). No: Vol. 29, No. 1. Pages: 72-88. Year 2020. (May 29 2020 4:11AM)
[5]Article: The problem of the abolition of slavery and maritime rights on U.S. vessels with regards to British-American relations in the first half of the 19th century. Authors: Nguyen Van Sang, Jolanta A. Daszynska. Przegląd Nauk Historycznych (Review of Historical Sciences) (ISSN: 1644-857X, Scopus). No: Vol. 19, No. 2. Pages: 105-139. Year 2020. (Dec 17 2020 4:18PM)
[6]Article: A comparison of the missionary method and cultural integration of Jesuits: A study in China and Vietnam during the 16th and 17th centuries. Authors: Truong Anh Thuan, Nguyen Van Sang. Vestnik of St Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies (P-ISSN: 2542-2278, E-ISSN: 2541-9382), (ISI/ESCI, SCOPUS, Q1). No: Vol. 6, I. 2. Pages: 407-421. Year 2020. (Nov 3 2020 1:36PM)
[7]Article: Struggle of the Right on the sea in the British-American relations: The case of the Creole Slaves Revolt (1841). Authors: Nguyen Van Sang, Piotr Robak, Nguyen Duy Phuong, Luu Trang. Analele Universităţii din Craiova. Istorie (Annals of the University of Craiova. History), (ISSN-L: 1224-5704; Online ISSN: 2393–3682) (SCOPUS, Q2). No: 2(36). Pages: 23-36. Year 2019. (Nov 28 2019 4:36AM)
[8]Article: The British-American Diplomacy in Searching for the Northeast Boundary in Maine and New Brunswick, 1820-1846. Authors: Nguyen Van Sang. Annals of the University of Craiova. History (ISSN-L: 1224-5704; Online ISSN: 2393–3682) (SCOPUS, Q2). No: No.2 (34)/2018. Pages: 35-48. Year 2018. (Nov 30 2018 6:37PM)
[9]Article: The Caroline Affair and the Diplomatic Crisis between Great Britain and the United States, 1837–1841. Authors: Nguyen Van Sang. Prawo i Polityka (Law and Politics, ISSN 2080-5799), Poland. No: 8. Pages: 73-83. Year 2018. (Mar 12 2019 9:19PM)
[10]Article: The Question of Oregon in British-American Relations, 1818-1846. Authors: Nguyen Van Sang. Circle of History (ISSN 1505-8530), Poland. No: 21. Pages: 43-58. Year 2017. (Oct 23 2018 12:20AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Phương Thảo
Đề tài: From mission to war: French aggression in Vietnam (1858-1883)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Khoa Lịch sử và Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Lodz, Ba Lan

 2020

 2023

  
 Khen thưởng
[1] Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng chứng nhận đã có bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế thuộc danh mục Scopus được khen thưởng trong năm học 2018-2019. Số: 1557/QĐ-ĐHSP. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử thế giới cận hiện đại
Ngành: Khoa học XHNV
 2020 Sư phạm Lịch sử - Địa lý  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Lịch sử thế giới cận đại
Ngành: Lịch sử
 2020 Sinh viên Cử nhân Lịch sử (Quan hệ Quốc tế), Sư phạm Lịch sử  Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Văn hóa phương Đông và phương Tây thời cổ trung đại
Ngành: Lịch sử
 2013 SV Sư phạm Lịch sử, Cử nhân Việt Nam học  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[4]Đại cương lịch sử thế giới
Ngành: Khoa học chính trị
 2013 Sinh viên năm 1 ngành Giáo dục Chính trị  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[5]Lịch sử Văn minh thế giới
Ngành: Lịch sử
 2012 Sinh viên năm thứ nhất ngành Sư phạm Lịch sử, Cử nhân Địa lý Du lịch, Cử nhân Việt Nam học  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  Thành viên phản biện cho các Tạp chí: 
1. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH, Malaysia) (ESCI, Scopus, Q3)
2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
3. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
4. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn