Nguyễn Văn Thôi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 116 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Thôi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/05/1975
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Duy Châu - Duy Xuyên - Quãng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ Thuật; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Phòng Cơ sở vật chất; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: 893314; Mobile: 0903576900
Email: nvthoi@ute.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Khắc phục dây HDMI và VGA hỏng bằng phương pháp đầu hàn, đầu bấm thay thế đầu connector. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn Thôi. Mã số: SK2020-GPKT05. Năm: 2020. (Jul 10 2020 10:20AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế hệ thống đo lường, giám sát, cảnh báo dòng, áp từ xa qua mạng di động tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn Thôi. Mã số: T2016-06-33. Năm: 2016. (Jul 10 2020 9:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn