Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,902

 Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn giao thông và chống ùn tắc ở một số đô thị lớn Việt Nam
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Chủ nhiệm:  Phan Cao Thọ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  Võ Đức Hoàng, Võ Hải Lăng, Lê Thành Hưng, Nguyễn Thanh Cường, Dương Minh Châu, Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Việt, Phạm Ngọc Phương, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Tê Rôn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: B2009-TDA01-02-TRIG ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đường phố, dòng xe và con người đến ùn tắc và tai nạn giao thông.
2. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao an toàn giao thông trong công tác thiết kế hình học, quản lý và khai thác mạng lưới đường đô thị.
3. Nghiên cứu lựa chọn và đề xuất các giải pháp thiết kế mặt cắt ngang, thiết kế tổ chức – điều khiển giao thông trên mạng lưới đường đô thị.
4. Xây dựng phần mềm tính toán ứng dụng các giải pháp nâng cao an toàn giao thông và nâng cao khả năng thông hành chống kẹt xe trên toàn bộ mạng lưới đường đô thị.
5. Nghiên cứu ứng dụng phát triển tổ chức giao thông đường bộ TP Nha Trang đến 2015 và định hướng đến 2025
walgreens prints coupons open free printable coupons

Sản Phẩm
1. Giải pháp thiết kế hình học của đường phố và nút giao thông theo quan điểm an toàn giao thông, chức năng không gian: các yếu tố MCN, hình dáng và kích thước...
2. Các giải pháp nâng cao khả năng thông hành của đường phố: Phân chia làn đường, sử dụng đường bên...
3. Các phương pháp tính toán nâng cao khả năng thông hành của nút giao thông: Các bài toán tối ưu hóa chu kỳ điều khiển, trượt pha, làn sóng xanh, kích thước đảo, kích thước nhánh dẫn...
4. Xây dựng trình tự thiết kế đường phố và nút giao thông theo quan điểm an toàn giao thông và chống ùn tắc.
5. Xây dựng phần mềm tính toán ứng dụng các giải pháp thiết kế tối ưu.
6. Đề án NC QH tổ chức điều khiển TP Nha Trang
Địa chỉ ứng dụng:
Kết quả nghiên cứu áp dụng trong đào tạo, NCKH tại các khoa Cầu Đường trưòng ĐH  và trong công tác thiết kế tại các Công ty Tư vấn Thiết kế, các phòng thẩm định thuộc Sở GT, Viện Qui hoạch đô thị...
         CT cổ phần TV 533 Tổng CT 5
         CT tư vấn TK giao thông 5, Tổng CT TVGTVT TEDI
         CT TV TK Quảng Nam, TT Huế...
         Viện QH Đô thị TP Đà Nẵng, Nha Trang
         Phòng Thẩm định Sở GT Công chính Hà Nội, Đà Nẵng, Huế...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn