Nguyễn Văn Vương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,701

 
Mục này được 21809 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Vương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/08/1991
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Câu Lâu Tây, Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học quản lý; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0979011918
Email: vanvuong2610@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 07/2013 đến 04/2015: Chuyên viên phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
- Từ 05/2015 đến nay: Chuyên viên khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng dịch vụ web để xây dựng hệ thống quản lý đăng nhập một lần . Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương. TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171). Số: 8-2014. Trang: 27-35. Năm 2014. (Dec 10 2014 3:02PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các website.ASPX trên cơ sở dữ liệu . Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương. TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (1859-1531). Số: 8(69). Trang: 182-188. Năm 2013. (Dec 10 2014 2:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn