Nguyễn Văn Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32673 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Yến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/08/1953
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Chế tạo máy; Tại: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1996; Chuyên ngành: Công nghệ Chế tạo máy; Tại: Trường Đại học Bách khoa Budabest
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2005
Dạy CN: Giảng dạy các học phần: Cơ sở thiết kế máy, Truyền động cơ khí, Dung sai lắp ghép, Thiết bị nâng chuyển, Vẽ kỹ thuật, Dao động kỹ thuật, Lý thuyết tạo hình cho sinh viên và học viên các ngành Cơ khí, Cơ khí Giao thông.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Hungary
Địa chỉ liên hệ: Ban Thanh tra Pháp chế và Thi đua, Đại học Đà Nẵng. Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1977 đến năm 1990, công tác giảng dạy tại khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Từ năm 1991 đến năm 1996, học tập, nghiên cứu tại trường Đại học Bách khoa Budapest, Hungary. Từ năm 1997 đến năm 2000, công tác giảng dạy tại khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Từ năm 2001 đến 2013, công tác tại ban Thanh tra - Pháp chế - Thi đua, Đại học Đà Nẵng. Từ năm 2014 đến nay giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiêt kế Máy Thu gom rác thải tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Hiền. Mã số: B2009-DN01-14. Năm: 2010. (Dec 31 2010 3:22PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Máy Gieo mộng mạ phục vụ nông nghiệp trồng lúa nước ở Miền Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Loan. Mã số: B2006-ĐN01-05. Năm: 2008. (Dec 31 2010 2:37PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng ăn khớp trong. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: . Mã số: B2003-III-16. Năm: 2004. (Dec 31 2010 2:37PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao khả năng tải của bộ truyền bánh răng thân khai. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Mã số: B97-15-32. Năm: 2001. (Dec 31 2010 2:37PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Sử dụng máy tính để hoàn thành đồ án môn học Chi tiết máy. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thạnh. Mã số: B97-15-25. Năm: 2000. (Dec 31 2010 2:37PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Dây chuyền sản xuất tấm lợp Xi măng. Chủ nhiệm: Phạm Phú Lý. Thành viên: Nguyễn Văn Yến, Lê Cung. Mã số: BK-89-7. Năm: 1990. (May 5 2011 8:52AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Máy chẻ tăm hương. Chủ nhiệm: Lê Cung. Thành viên: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thạnh. Mã số: BK-83-7. Năm: 1985. (May 5 2011 9:43AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy Chẻ Tuốt mây. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: Nguyễn Thạnh, Lê Cung. Mã số: BK-83-4. Năm: 1985. (Dec 31 2010 2:37PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nâng cao khả năng tải chân răng bánh răng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: . Mã số: ĐHBK-81. Năm: 1983. (May 5 2011 8:05AM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy Chuốt gỗ. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: Lê Cung, Phạm Phú Lý. Mã số: BK-82-3. Năm: 1983. (Dec 31 2010 2:37PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế máy làm sạch bãi biển. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 95. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[2]Bài báo: Thiết kế và chế tạo thùng cho máy sạ mộng mạ. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 128. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[3]Bài báo: Thu gom và vận chuyển rác trên bãi biển Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4(53)/2012. Trang: 5-9. Năm 2012.
(Apr 9 2013 5:13PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế Máy phân loại sản phẩm theo chiều cao. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 7(56)/2012. Trang: 30-34. Năm 2012.
(Apr 9 2013 5:15PM)
[5]Bài báo: THIẾT KẾ CÁC CƠ CẤU MÁY THU GOM RÁC. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thanh Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2[43]/2011. Năm 2011.
(May 5 2011 11:16AM)
[6]Tham luận: RÁC THẢI TRÊN BÃI BIỂN ĐÀ NẴNG, CÁC NGUYÊN LÝ THU GOM VÀ CÁC CƠ CẤU MÁY THU GOM RÁC. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thanh Hiền. Tuyển tập các bài Báo cáo tại Hội nghị Sinh viên NCKH Đại học Đà Nẵng năm 2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2010.
(Dec 28 2010 5:38PM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY THỬ SỨC BỀN BÁNH RĂNG. Tác giả: NGUYỄN VĂN YẾN, Trường Đại học bách khoa, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 4(39)/2010. Trang: 12 - 16. Năm 2010.
(Dec 28 2010 5:49PM)
[8]Bài báo: THIẾT LẬP ĐOẠN LƯỢN CHÂN RĂNG CÓ LỢI CHO VIỆC GIA CÔNG BÁNH RĂNG TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC. Tác giả: Nguyễn Văn Yến Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(33)/2009. Trang: 70-75. Năm 2009. (Dec 28 2010 5:53PM)
[9]Bài báo: CHỌN KIỂU LẮP TRUNG GIAN HỢP LÝ CHO MỐI GHÉP BỀ MẶT TRỤ TRƠN. Tác giả: NGUYỄN VĂN YẾN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(32)/2009. Trang: 91-97. Năm 2009. (Dec 28 2010 5:56PM)
[10]Bài báo: XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC HỆ SỐ DẠNG RĂNG TRONG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 76-81. Năm 2008. (Dec 28 2010 5:27PM)
[11]Bài báo: XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC HỆ SỐ GIẢM CHIỀU CAO ĐỈNH RĂNG TRONG THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG DỊCH CHỈNH. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(24)/2008. Trang: 58-63. Năm 2008. (Dec 28 2010 5:32PM)
[12]Tham luận: Thống nhất tên gọi và chỉnh sửa kết cấu một số phần trong Giáo trình Chi tiết máy. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu của Hội nghị Toàn quốc về giải dạy Nguyên lý – Chi tiết máy
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: *-*. Năm 2008.
(May 5 2011 10:06AM)
[13]Bài báo: THIẾT KẾ MÁY SẠ MỘNG MẠ SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP TRỒNG LÚA NƯỚC. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 71 - 75. Năm 2008. (Dec 28 2010 5:44PM)
[14]Bài báo: Sử dụng phần mền ANSYS để tính ứng suất uốn chân răng bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Khánh Linh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3(20)/2007. Trang: 123-128. Năm 2007.
(May 5 2011 10:11AM)
[15]Bài báo: Ứng dụng tin học trong thiết kế chi tiết máy. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2(14)/2006. Trang: 08-13. Năm 2006.
(May 5 2011 10:14AM)
[16]Bài báo: Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn thiết kế chính xác bộ truyền bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6 trường Đại học Kỹ thuật. Số: 53/2005. Năm 2005. (May 5 2011 10:16AM)
[17]Bài báo: Phân chia hệ số dịch chỉnh cho hai bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6 trường Đại học kỹ thuật
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 50/2005. Trang: 87-91. Năm 2005.
(May 5 2011 10:18AM)
[18]Bài báo: Tính ứng suất uốn chân răng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Khánh Linh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(8)/2004. Năm 2004. (May 5 2011 10:20AM)
[19]Bài báo: Gia công bánh răng thân khai trên máy công cụ CNC. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6 trường Đại học kỹ thuật
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 46 + 47/2004. Trang: 121-125. Năm 2004.
(May 5 2011 10:22AM)
[20]Bài báo: Một số biện pháp cơ học nhằm hoàn thiện máy sạ mộng mạ sử dụng trong nông nghiệp trồng lúa nước. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1/2003. Trang: 28-30. Năm 2003.
(May 5 2011 10:23AM)
[21]Tham luận: Nghiên cứu cải tiến máy tiện gỗ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ bảy. Trang: 168-171. Năm 2002. (May 5 2011 10:33AM)
[22]Tham luận: Nâng cao khả năng tải của bộ truyền bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tuyển tập cáo báo cáo tại Hội nghị Khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 271-275. Năm 2001.
(May 5 2011 10:44AM)
[23]Bài báo: Xác định ứng suất uốn chân răng bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7/2000. Trang: 33-36. Năm 2000.
(May 5 2011 10:45AM)
[24]Tham luận: Sự ảnh hưởng của hệ số chiều cao đỉnh răng đến khả năng chịu uốn của răng bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tuyển tập cáo báo cáo tại Hội nghị Khoa học cơ học máy Việt Nam 1999. Trang: 234-238. Năm 1999. (May 5 2011 10:48AM)
[25]Bài báo: Đổi mới chương trình giảng dạy môn học Chi tiết máy ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6/1999. Trang: 45-48. Năm 1999. (May 5 2011 10:50AM)
[26]Bài báo: Sự thay đổi của biên dạng răng, khi các thông số thay đổi và miền giá trị có thể sử dụng của các thông số cơ bản. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5/1998. Trang: 452-455. Năm 1998.
(May 5 2011 10:52AM)
[27]Bài báo: Một số nguyên lý chẻ các thanh có cấu trúc thớ dọc. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tập san Khoa học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 12/1987. Năm 1987. (May 5 2011 11:07AM)
[28]Bài báo: Thiết kế Máy chuốt gỗ CG1. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tập san Khoa học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 10/1987. Năm 1987. (May 5 2011 11:10AM)
[29]Bài báo: Thiết kế Máy Chẻ tuốt mây CM1. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tập san Khoa học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 2/1985. Năm 1985. (May 5 2011 11:11AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Một số vấn đề về sử dụng bộ truyền bánh răng hành tinh trong hộp số ô tô. Authors: Nguyen Van Yen. The Summary Record of the International Conference on Automotive Technology. Pages: 050 1-4. Year 2002. (May 5 2011 10:31AM)
[2]Article: Ảnh hưởng của các thông số đến sức bền uốn chân răng. Authors: Nguyen Van Yen
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học kỹ thuật Budapest. No: No 77/1994. Year 1994. (May 5 2011 10:54AM)
[3]Article: Lựa chọn biên dạng tốt nhất cho răng bánh răng. Authors: Nguyen Van Yen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học kỹ thuật Budapest. No: No 73/1993. Year 1993. (May 5 2011 10:56AM)
[4]Article: Xác định khả năng tải của bộ truyền bánh răng khi thay đổi các thông số hình học. Authors: Nguyen Van Yen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học kỹ thuật Budapest. No: No 71/1993. Year 1993. (May 5 2011 10:58AM)
[5]Article: Vẽ và kiểm tra biên dang răng của bánh răng. Authors: Nguye Van Yen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học kỹ thuật Budapest. No: No 72/1993. Year 1993. (May 5 2011 11:03AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 19 2018 11:07AM)(May 19 2018 10:59AM)(Dec 31 2010 2:37PM)(Dec 31 2010 2:37PM)(May 15 2011 10:18AM)(Dec 31 2010 2:37PM)(Dec 31 2010 2:37PM)
[1]Giáo trình Thiết bị nâng chuyển Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến, TS. Bùi Minh Hiển. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2017.
[2]Giáo trình Cơ sở thiết kế máy Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: TS. Vũ Thị Hạnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2015.
[3]Xây dựng các bản vẽ trong đồ án môn học Chi tiết máy Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Yến. Nơi XB: Nhà xuát bản Giao thông vận tải. Năm 2005.
[4]Giáo trình Chi tiết máy Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Yến. Nơi XB: NXB Giao thông Vận tải. Năm 2005.
[5]Bài giảng Dung sai và Lắp ghép. Chủ biên: nguyễn Văn Yến. Nơi XB: Thư viện điện tử, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Năm 2005.
[6]MasterCam 9.1, Lập trình CNC nâng cao Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: Ngô Tấn Thống. Nơi XB: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải. Năm 2004.
[7]Sử dụng Pro/Engineer Wildfire thiết lập bản vẽ và lập trình CNC Chủ biên: Nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: Ngô Tấn Thống. Nơi XB: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải. Năm 2004.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Tấn
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng Chương trình thực hành gia công trên Máy công cụ CNC.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[2]Cao Chánh Thông
Đề tài: Nghiê cứu chế tạo thiết bị lắp ráp tự động bút bi.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[3]Nguyễn Văn Thành Nhân
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế Thiết bị đo lực kéo sản phẩm dạng sợi.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[4]Phạm Phong
Đề tài: Thiết kế, chế tạo Turbin Máy phát điện gió.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[5]Đoàn Ngọc Dũng
Đề tài: Thiết kế máy Đột lỗ 200 tấn dùng PLC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[6]Nguyễn Khánh Linh
Đề tài: Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng bằng phương pháp Phần tử hữu hạn.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2004

[7]Trần Quang Châu
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao khả năng tải của Bộ truyền bánh răng thân khai.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2000

 2003

[8]Bùi Thiên Lam
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của xoắn đến hệ kết cấu nhà cao tầng dạng khung - vách.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 0000

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trợ lý Quân sự năm 1984".. Số: 282/QĐ. Năm: 1984.
[2] Bằng khen. Có thành tích xuất sắc về hoạt động khoa học trong 10 năm qua (1975-1985). Số: 1688/VPTĐ. Năm: 1985.
[3] Được nhận BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO.. Số: 164/1986. Năm: 1986.
[4] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 1998-1999.. Số: 253/1999/TCCB. Năm: 1999.
[5] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 1999-2000.. Số: 1273/QĐ-TĐKT. Năm: 2000.
[6] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1999-2000" .. Số: 1306/GD&ĐT. Năm: 2001.
[7] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000-2001". Số: 6983/QĐ-UB. Năm: 2001.
[8] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2000-2001.. Số: 1300/TĐKT. Năm: 2001.
[9] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2001-2002.. Số: 1501/TĐKT. Năm: 2002.
[10] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2002-2003.. Số: 1651/TĐKT. Năm: 2003.
[11] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2001-2002". Số: 1162/GD&ĐT. Năm: 2003.
[12] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004". Số: 7047/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2004.
[13] Đạt danh hiệu thi đua "GIẢNG VIÊN GIỎI CẤP BỘ", năm 2003.. Số: 1804/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2004.
[14] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2003-2004. Số: 1755/TĐKT. Năm: 2004.
[15] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2004-2005. Số: 2060/TĐKT. Năm: 2005.
[16] Được nhận "Kỷ niện chương Vì sự nghiệp giáo dục".. Số: 1162/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[17] Được tặng Bằng khen của THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.. Số: 673/QĐ-TTg. Năm: 2005.
[18] Đạt danh hiệu "CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ", năm 2006.. Số: 1199/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2006.
[19] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2005-2006". Số: 8147/QĐ-UB. Năm: 2006.
[20] Được phong tặng danh hiệu "NHÀ GIÁO ƯU TÚ".. Số: 1263/2006/QĐ-CTN. Năm: 2006.
[21] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2005-2006.. Số: 2667/TĐKT. Năm: 2006.
[22] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2006-2007.. Số: 4914/QĐ-TĐKT. Năm: 2007.
[23] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2007-2008.. Số: 4283/QĐ. Năm: 2008.
[24] Được nhận HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA.. Số: 1219/QĐ-CTN. Năm: 2008.
[25] Được tặng HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA. Số: 1219/QĐ-CTN ngày 15-9-2008. Năm: 2008.
[26] Đạt danh hiệu "CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ", năm 2009.. Số: 2725/ QĐ-BGDĐT. Năm: 2009.
[27] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2008-2009.. Số: 3173/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2009.
[28] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2009-2010.. Số: 5122/ QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[29] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009". Số: 1216B/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[30] Cá nhân "Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2006-2010". Số: 4723/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[31] Được nhận "Biểu tượng Vàng Nguồn nhân lực Việt Nam lần thứ nhất - 2011". Số: 574/QĐ-LHH. Năm: 2011.
[32] Được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" NĂM HỌC 2010-2011,. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN ngày 24 tháng 10 năm 2011. Năm: 2011.
[33] Được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2011-2012. Số: 6520/ QĐ-ĐHĐN 10. 10. 2012. Năm: 2012.
[34] Được tặng danh hiệu "CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ", năm 2012. Số: 2481/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết tạo hình bề mặt
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2009 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Dao động kỹ thuật
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2007 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Động lực học hệ thống
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2006 Học viên cao học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[4]Dung sai Lắp ghép
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2002 Sinh viên các trường Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Cơ sở Thiết kế máy
Ngành: Cơ khí động lực
 2001 Sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
[6]Đồ án môn học Chi tiết máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1981 Sinh viên các trường Đại học kỹ thuật
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Thiết bị Nâng Chuyển
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1980 Sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[8]Chi tiết máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1979 Sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn