Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế máy làm sạch bãi biển. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 95. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[2]Bài báo: Thiết kế và chế tạo thùng cho máy sạ mộng mạ. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 128. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[3]Bài báo: Thu gom và vận chuyển rác trên bãi biển Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4(53)/2012. Trang: 5-9. Năm 2012.
(Apr 9 2013 5:13PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế Máy phân loại sản phẩm theo chiều cao. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 7(56)/2012. Trang: 30-34. Năm 2012.
(Apr 9 2013 5:15PM)
[5]Bài báo: THIẾT KẾ CÁC CƠ CẤU MÁY THU GOM RÁC. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thanh Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2[43]/2011. Năm 2011.
(May 5 2011 11:16AM)
[6]Tham luận: RÁC THẢI TRÊN BÃI BIỂN ĐÀ NẴNG, CÁC NGUYÊN LÝ THU GOM VÀ CÁC CƠ CẤU MÁY THU GOM RÁC. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thanh Hiền. Tuyển tập các bài Báo cáo tại Hội nghị Sinh viên NCKH Đại học Đà Nẵng năm 2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2010.
(Dec 28 2010 5:38PM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY THỬ SỨC BỀN BÁNH RĂNG. Tác giả: NGUYỄN VĂN YẾN, Trường Đại học bách khoa, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 4(39)/2010. Trang: 12 - 16. Năm 2010.
(Dec 28 2010 5:49PM)
[8]Bài báo: THIẾT LẬP ĐOẠN LƯỢN CHÂN RĂNG CÓ LỢI CHO VIỆC GIA CÔNG BÁNH RĂNG TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC. Tác giả: Nguyễn Văn Yến Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(33)/2009. Trang: 70-75. Năm 2009. (Dec 28 2010 5:53PM)
[9]Bài báo: CHỌN KIỂU LẮP TRUNG GIAN HỢP LÝ CHO MỐI GHÉP BỀ MẶT TRỤ TRƠN. Tác giả: NGUYỄN VĂN YẾN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(32)/2009. Trang: 91-97. Năm 2009. (Dec 28 2010 5:56PM)
[10]Bài báo: XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC HỆ SỐ DẠNG RĂNG TRONG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 76-81. Năm 2008. (Dec 28 2010 5:27PM)
[11]Bài báo: XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC HỆ SỐ GIẢM CHIỀU CAO ĐỈNH RĂNG TRONG THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG DỊCH CHỈNH. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(24)/2008. Trang: 58-63. Năm 2008. (Dec 28 2010 5:32PM)
[12]Tham luận: Thống nhất tên gọi và chỉnh sửa kết cấu một số phần trong Giáo trình Chi tiết máy. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu của Hội nghị Toàn quốc về giải dạy Nguyên lý – Chi tiết máy
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: *-*. Năm 2008.
(May 5 2011 10:06AM)
[13]Bài báo: THIẾT KẾ MÁY SẠ MỘNG MẠ SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP TRỒNG LÚA NƯỚC. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 71 - 75. Năm 2008. (Dec 28 2010 5:44PM)
[14]Bài báo: Sử dụng phần mền ANSYS để tính ứng suất uốn chân răng bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Khánh Linh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3(20)/2007. Trang: 123-128. Năm 2007.
(May 5 2011 10:11AM)
[15]Bài báo: Ứng dụng tin học trong thiết kế chi tiết máy. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2(14)/2006. Trang: 08-13. Năm 2006.
(May 5 2011 10:14AM)
[16]Bài báo: Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn thiết kế chính xác bộ truyền bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6 trường Đại học Kỹ thuật. Số: 53/2005. Năm 2005. (May 5 2011 10:16AM)
[17]Bài báo: Phân chia hệ số dịch chỉnh cho hai bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6 trường Đại học kỹ thuật
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 50/2005. Trang: 87-91. Năm 2005.
(May 5 2011 10:18AM)
[18]Bài báo: Tính ứng suất uốn chân răng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Khánh Linh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(8)/2004. Năm 2004. (May 5 2011 10:20AM)
[19]Bài báo: Gia công bánh răng thân khai trên máy công cụ CNC. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6 trường Đại học kỹ thuật
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 46 + 47/2004. Trang: 121-125. Năm 2004.
(May 5 2011 10:22AM)
[20]Bài báo: Một số biện pháp cơ học nhằm hoàn thiện máy sạ mộng mạ sử dụng trong nông nghiệp trồng lúa nước. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1/2003. Trang: 28-30. Năm 2003.
(May 5 2011 10:23AM)
[21]Tham luận: Nghiên cứu cải tiến máy tiện gỗ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ bảy. Trang: 168-171. Năm 2002. (May 5 2011 10:33AM)
[22]Tham luận: Nâng cao khả năng tải của bộ truyền bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tuyển tập cáo báo cáo tại Hội nghị Khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 271-275. Năm 2001.
(May 5 2011 10:44AM)
[23]Bài báo: Xác định ứng suất uốn chân răng bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7/2000. Trang: 33-36. Năm 2000.
(May 5 2011 10:45AM)
[24]Tham luận: Sự ảnh hưởng của hệ số chiều cao đỉnh răng đến khả năng chịu uốn của răng bánh răng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tuyển tập cáo báo cáo tại Hội nghị Khoa học cơ học máy Việt Nam 1999. Trang: 234-238. Năm 1999. (May 5 2011 10:48AM)
[25]Bài báo: Đổi mới chương trình giảng dạy môn học Chi tiết máy ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6/1999. Trang: 45-48. Năm 1999. (May 5 2011 10:50AM)
[26]Bài báo: Sự thay đổi của biên dạng răng, khi các thông số thay đổi và miền giá trị có thể sử dụng của các thông số cơ bản. Tác giả: Nguyễn Văn Yến. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5/1998. Trang: 452-455. Năm 1998.
(May 5 2011 10:52AM)
[27]Bài báo: Một số nguyên lý chẻ các thanh có cấu trúc thớ dọc. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tập san Khoa học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 12/1987. Năm 1987. (May 5 2011 11:07AM)
[28]Bài báo: Thiết kế Máy chuốt gỗ CG1. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tập san Khoa học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 10/1987. Năm 1987. (May 5 2011 11:10AM)
[29]Bài báo: Thiết kế Máy Chẻ tuốt mây CM1. Tác giả: Nguyễn Văn Yến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tập san Khoa học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 2/1985. Năm 1985. (May 5 2011 11:11AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Một số vấn đề về sử dụng bộ truyền bánh răng hành tinh trong hộp số ô tô. Authors: Nguyen Van Yen. The Summary Record of the International Conference on Automotive Technology. Pages: 050 1-4. Year 2002. (May 5 2011 10:31AM)
[2]Article: Ảnh hưởng của các thông số đến sức bền uốn chân răng. Authors: Nguyen Van Yen
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học kỹ thuật Budapest. No: No 77/1994. Year 1994. (May 5 2011 10:54AM)
[3]Article: Lựa chọn biên dạng tốt nhất cho răng bánh răng. Authors: Nguyen Van Yen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học kỹ thuật Budapest. No: No 73/1993. Year 1993. (May 5 2011 10:56AM)
[4]Article: Xác định khả năng tải của bộ truyền bánh răng khi thay đổi các thông số hình học. Authors: Nguyen Van Yen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học kỹ thuật Budapest. No: No 71/1993. Year 1993. (May 5 2011 10:58AM)
[5]Article: Vẽ và kiểm tra biên dang răng của bánh răng. Authors: Nguye Van Yen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học kỹ thuật Budapest. No: No 72/1993. Year 1993. (May 5 2011 11:03AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn