Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,898

 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY THỬ SỨC BỀN BÁNH RĂNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN VĂN YẾN, Trường Đại học bách khoa, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 4(39)/2010;Từ->đến trang: 12 - 16;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sức bền của bánh răng được tính toán bằng các công thức trong giáo trình Chi tiết máy. Kết quả tính toán cần được kiểm tra lại bằng thực tế, trên máy thử sức bền bánh răng. Máy thử sức bền bánh răng có thể xác định khả năng tải tĩnh của các bánh răng theo sức bền uốn, sức bền tiếp xúc. Máy cũng có khả năng xác định sức bền mỏi của các bánh răng, tức là xác định số chu kỳ phá hỏng tương ứng với từng giá trị ứng suất uốn hoặc ứng suất tiếp xúc xuất hiện trên răng bánh răng. Máy có thể thay đổi khoảng cách trục để thử sức bền của các bánh răng có kích thước khác nhau. Máy có khả năng đặt tải theo kiểu hở và đặt tải theo kiểu khép kín. Khi thử sức bền mỏi, đặt tải theo kiểu khép kín sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Máy thử sức bền bánh răng có kết cấu đơn giản, có thể chế tạo tại các cơ sở cơ khí của Việt Nam.
ABSTRACT
Strength of a gear is calculated by using formulas given in the machine element textbooks. Calculation results should be checked again on the gear strength testing machines. Our gear strength testing machine is able to determine the static loading capacity of gears according to bending strength and contact strength. It also has the ability to determine the fatigue strength of gears, i.e., determine the number of cycles to failure corresponding to each value of bending stress or contact stress appearing on the gear teeth. It can change the axis distance to test gears of different sizes. This machine has the capabilities: opened style loading and closed style loading. When doing an endurance test, a closed style loading will save a lot of energy. This gear strength testing machine has simple structure and can be manufactured at conventional mechanical facilities in Vietnam.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn