Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,688,326

 THIẾT LẬP ĐOẠN LƯỢN CHÂN RĂNG CÓ LỢI CHO VIỆC GIA CÔNG BÁNH RĂNG TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Yến Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 4(33)/2009;Từ->đến trang: 70-75;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đoạn lượn chân răng của bánh răng thân khai là một phần của đường bao của các cung tròn đỉnh dao gia công bánh răng. Đoạn lượn chân răng là đường bậc cao, có phương trình phức tạp. Khi lập trình cắt răng trên máy công cụ CNC, đoạn lượn chân răng được thay thế bằng tập hợp các đoạn thẳng. Bằng cách này, có độ chính xác gia công thấp và tốn nhiều thời gian gia công. Trong bài báo này, tôi trình bày một cách khác, trong đó chọn cung tròn làm đường lượn chân răng, thay thế cho đường bao. Bời vì cung tròn là đường viền hình học cơ bản trong lập trình gia công trên máy CNC. Phương pháp mới này sẽ giảm được thời gian gia công, làm tăng được độ chính xác khi gia công bánh răng trên máy CNC.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
The tooth root curve of an involutes gear is a part of the envelope of cutter head arcs. This root curve is a high order curve which has complicated equation. When being programmed on CNC tool machines, this root curve is usually replaced by a collection of line segments. This conventional method has low machining precision and takes long machining time. In this paper, we present a simple but unorthodox method in which an arc is chosen to be the gear tooth root curve. Since arc is a basic algebraic curve in CNC programming, this new method can decrease the machining time as well as increase the precision when cutting gears on CNC tool machines
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn