Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,689,921

 Thống nhất tên gọi và chỉnh sửa kết cấu một số phần trong Giáo trình Chi tiết máy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu của Hội nghị Toàn quốc về giải dạy Nguyên lý – Chi tiết máy
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: Tg 5/2008;Từ->đến trang: *-*;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn