Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế và chế tạo thùng cho máy sạ mộng mạ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến*
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 128;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo thùng cho máy sạ mộng mạ, nhằm cung cấp tư liệu để các cơ sở sản xuất cơ khí ở các địa phương có thể tự chế tạo thùng của máy sạ và chế tạo hoàn chỉnh máy sạ mộng mạ. Thùng của máy sạ mộng mạ được thiết kế hợp lý, đảm bảo mộng mạ ít bị tổn thương, mộng mạ được gieo thành từng khóm trên mặt ruộng bùn. Thùng được chế tạo từ thép tấm, thùng có chiều dài 1090 mm, được chia thành 11 ngăn. Tiết diện ngang của thùng gồm hai phần, phần định lượng mộng mạ và phần gieo mộng mạ. Phần định lượng mộng mạ hình tròn, bán kính 181 mm. Phần gieo mộng mạ có hình dạng hợp lý, để chia mộng mạ thành từng khóm, thẳng hàng. Kết cấu của thùng gieo mộng mạ đơn giản, khối lượng nhỏ, dễ dàng chế tạo và giá thành thấp.
ABSTRACT
This paper presents the results of a study of designing and manufacturing the seed container for a rice-seed drill, in order to provide the local mechanical factories with data for manufacturing the seed container and rice-seed drills. The seed container of the rice-seed drill is optimally-designed to assure the minimum damage to rice sprouts, and to assure that the sprouted rice-seeds are sown in clusters on the muddy filed. The seed container is made from sheet steel, 1090 mm in length; and is divided into 11 compartments. The cross section of the seed container has two parts: the seed-quantifying part and seed-sowing part. The seed- quantifying part has round shape with the radius of 181 mm. The seed-sowing part has special-designed shape to divide the sprouted seeds into aligned clusters. The seed container has simple structure and small weight; is easily manufactured and has low cost.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn