Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,973,916

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiêt kế Máy Thu gom rác thải tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Hiền. Mã số: B2009-DN01-14. Năm: 2010. (Dec 31 2010 3:22PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Máy Gieo mộng mạ phục vụ nông nghiệp trồng lúa nước ở Miền Trung.. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Loan. Mã số: B2006-ĐN01-05. Năm: 2008. (Dec 31 2010 2:37PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng ăn khớp trong. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: . Mã số: B2003-III-16. Năm: 2004. (Dec 31 2010 2:37PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao khả năng tải của bộ truyền bánh răng thân khai.. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Mã số: B97-15-32. Năm: 2001. (Dec 31 2010 2:37PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Sử dụng máy tính để hoàn thành đồ án môn học Chi tiết máy.. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thạnh. Mã số: B97-15-25. Năm: 2000. (Dec 31 2010 2:37PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Dây chuyền sản xuất tấm lợp Xi măng. Chủ nhiệm: Phạm Phú Lý. Thành viên: Nguyễn Văn Yến, Lê Cung. Mã số: BK-89-7. Năm: 1990. (May 5 2011 8:52AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Máy chẻ tăm hương. Chủ nhiệm: Lê Cung. Thành viên: Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thạnh. Mã số: BK-83-7. Năm: 1985. (May 5 2011 9:43AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy Chẻ Tuốt mây.. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: Nguyễn Thạnh, Lê Cung. Mã số: BK-83-4. Năm: 1985. (Dec 31 2010 2:37PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nâng cao khả năng tải chân răng bánh răng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: . Mã số: ĐHBK-81. Năm: 1983. (May 5 2011 8:05AM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy Chuốt gỗ. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Yến. Thành viên: Lê Cung, Phạm Phú Lý. Mã số: BK-82-3. Năm: 1983. (Dec 31 2010 2:37PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn