Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,901

 Nghiên cứu nâng cao khả năng tải chân răng bánh răng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Yến; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: ĐHBK-81 ; Năm hoàn thành: 1983; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Chọn hợp lý hình dạng của đường cong chân răng của bánh răng để hạn chế dạng hỏng gẫy răng, tăng khả năng chịu tải trọng cho bánh răng.

 


Thông báo Kết quả nghiên cứu trên 01 bài báo Khoa học Công nghệ. Kết quả được sử dụng trong giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Đà Năng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn