Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,686

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Dây chuyền sản xuất tấm lợp Xi măng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ nhiệm:  Phạm Phú Lý; Thành viên:  Nguyễn Văn Yến, Lê Cung
Số: BK-89-7 ; Năm hoàn thành: 1990; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Dây chuyền sản xuất Tấm lợp gồm có 02 máy Trộn bê tông, 01 máy Rung đuổi bọt khí ra khỏi hỗn hợp xi măng cát, và một số bàn tạo sóng. Máy Rung do Đề tài chế tạo có độ bền cao, chất lượng đuổi khí rất tốt.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

Chế tạo và lắp đặt thành công 01 dây chuyền sản xuất tấm lợp xi măng. Dây chuyền được sử dụng tại Xí nghiệp Vật tư Xây dựng TP Huế.

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn