Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Máy chẻ tăm hương
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Lê Cung; Thành viên:  Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thạnh
marriage affairs open i want an affair
Số: BK-83-7 ; Năm hoàn thành: 1985; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Sản phẩm gia công trên Máy là tăm bằng tre, dùng để chế tạo hương. Máy có năng suất gia công cao gấp nhiều lần so với gia công bằng thủ công.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

Đã chưees tạo thành công 01 Máy Chẻ tăm hương, sử dụng tại Xí nghiệp Mây tre đan Hòa Phát, Thành phố Đà Nẵng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn