Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy Chẻ Tuốt mây.
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Yến; Thành viên:  Nguyễn Thạnh, Lê Cung
Số: BK-83-4 ; Năm hoàn thành: 1985; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Các sợi mây được dùng để đan thành mặt mây làm mặt bàn, mặt ghế. Sợi mây còn được dùng để bó chổi, đan các túi sách. Để có các sợi mây, người ta phải chẻ các cây mây, lóc ruột, tạo thành các sợi mỏng, đều nhau. Công việc này được làm bằng thủ công, năng suất rất thấp. Chúng tôi đã thiết kế và chế tạo thành công một Máy chẻ tuốt mây, thay thế công việc thủ công nêu trên. Năng suất chẻ tuốt rất cao.
Sản phẩm: Máy chẻ tuốt mây. Địa chỉ ứng dụng: Xí nghiệp Mây tre đan Hoà Phát.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn