Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,115

 Sử dụng máy tính để hoàn thành đồ án môn học Chi tiết máy.
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Thạnh; Thành viên:  
Số: B97-15-25 ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
Khi làm đồ án môn học Chi tiết máy, sinh viên phải tính toán thiết kế một hệ dẫn động cơ khí, gồm 01 bộ truyền ngoài và 01 hộp giảm tốc. Khối lượng công việc sinh viên phải hoàn thành tương đối lớn: Viết 01 bản thuyết minh, khoảng 50 trang A4; lập 01 bản vẽ lắp hộp giảm tốc trên giấy A0; lập 01 bản vẽ chi tiết máy trên giấy A3. Việc hướng dẫn và kiểm tra từng đồ án của giáo viên cũng rất mất thời gian. Đề tài đã viết các chương trình máy tính để tính toán thiết kế các bộ truyền, thiết kế hộp giảm tốc. Viết chương trình máy tính để tự động lập bản vẽ lắp hộp giảm tốc, lập bản vẽ chế tạo chi tiết trục, bánh răng, bánh đai, đĩa xích.
- Sản phẩm là các chương trình máy tính dùng để tính toán thiết kế các bộ truyền, trục, ổ. Chương trình tính toán thiết kế các hộp giảm tốc 02 cấp tốc độ. Chương trình tự động vẽ các bản vẽ lắp hộp giảm tốc, bản vẽ chế tạo chi tiết máy. - Các chương trình máy tính được sử dụng và lưu trữ tại khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà nẵng.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn