Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,503

  Nâng cao khả năng tải của bộ truyền bánh răng thân khai.
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:   Nguyễn Văn Yến
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Lê Cung
Số: B97-15-32 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Bánh răng thân khai được gia công bằng dao mô đun tiêu chuẩn. Khả năng tải của bộ truyền bánh răng thân khai, không những phụ thuộc vào kích thước của răng, kích thước của các bánh răng, mà còn phụ thuộc vào hình dạng của răng, đặc biệt là hành dạng của chân răng. Với cùng một kích thước cho trước, nếu chọn hợp lý hình dạng của răng và chân răng, thì khả năng tải của bộ truyền bánh răng cũng tăng lên đáng kể. Chúng tôi đã nghiên cứu, xây dựng một phần mềm tính toán thiết kế, chọn giá trị hợp lý cho các thông số chủ yếu của bộ truyền bánh răng, để nhận được hình dạng của răng và hình dạng của chân răng có khẩ năng tải cao nhất.
Chương trình kiểm tra các khuyết tật của bộ truyền bánh răng thân khai. Tài liệu tra cứu giá trị các hệ số trong tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng thân khai. Chương trình tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng thân khai. Chương trình lựa chọn các giá trị tối ưu để bộ truyền bánh răng thân khai khong có khuyết tật và có khả năng tải cao nhất.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn