Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,591,030

 Nghiên cứu nâng cao độ chính xác tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng ăn khớp trong
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Yến; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2003-III-16 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Lập Bảng tra cứu số liệu phục vụ việc tính kiểm tra bền và tính thiết kế bộ truyền bánh răng ăn khớp trong. Xây dựng Phần mềm tiện ích để tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng ăn khớp trong. Xây dựng Phần mềm tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng ăn khớp trong tối ưu (có kích thước nhỏ gọn, có khả năng tải ccao).
- Tài liệu tra cứu hệ số khả năng tải chân răng của bánh răng có răng trong. - Chương trình kiểm tra các khuyết tật xuất hiện trên bộ truyền bánh răng ăn khớp trong. - Chương trình tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng ăn khớp trong. - Chương trình lựa chọn giá trị tối ưu của các thông số chủ yếu của bánh răng và bộ truyền bánh răng, để giảm kích thước của bộ truyền, hoặc tăng khả năng tải của bộ truyền bánh răng ăn khớp trong.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn