Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Tấn
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng Chương trình thực hành gia công trên Máy công cụ CNC.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[2]Cao Chánh Thông
Đề tài: Nghiê cứu chế tạo thiết bị lắp ráp tự động bút bi.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[3]Nguyễn Văn Thành Nhân
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế Thiết bị đo lực kéo sản phẩm dạng sợi.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[4]Phạm Phong
Đề tài: Thiết kế, chế tạo Turbin Máy phát điện gió.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[5]Đoàn Ngọc Dũng
Đề tài: Thiết kế máy Đột lỗ 200 tấn dùng PLC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[6]Nguyễn Khánh Linh
Đề tài: Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng bằng phương pháp Phần tử hữu hạn.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2004

[7]Trần Quang Châu
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao khả năng tải của Bộ truyền bánh răng thân khai.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2000

 2003

[8]Bùi Thiên Lam
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của xoắn đến hệ kết cấu nhà cao tầng dạng khung - vách.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 0000

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn