Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,421,645

 Giáo trình Thiết bị nâng chuyển
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến, TS. Bùi Minh Hiển; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng; Mã số: 9786048427078 ;Năm XB: 2017
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: 0; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT
Giới thiệu, tính toán, thiết kế các chi tiết máy, bộ phận máy trong các máy nâng và máy vận chuyển liên tục làm cơ sở cho việc thiết kế các máy nâng, máy vận chuyển liên tục
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn