Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết tạo hình bề mặt
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2009 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Dao động kỹ thuật
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2007 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Động lực học hệ thống
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2006 Học viên cao học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[4]Dung sai Lắp ghép
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2002 Sinh viên các trường Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Cơ sở Thiết kế máy
Ngành: Cơ khí động lực
 2001 Sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
[6]Đồ án môn học Chi tiết máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1981 Sinh viên các trường Đại học kỹ thuật
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Thiết bị Nâng Chuyển
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1980 Sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[8]Chi tiết máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1979 Sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn