Nguyễn Xuân Bảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,182

 
Mục này được 13503 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Xuân Bảo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/01/1985
Nơi sinh: Duy Xuyên - Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kĩ thuật Chế tạo máy; Tại: ĐH Bách khoa Tp Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kĩ thuật Cơ khí; Tại: Đại học Kanazawa
Dạy CN: Kĩ thuật Chế tạo máy
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh, Nhật
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/2010- Nay: Giảng viên Khoa cơ khí ĐH Sư phạm kĩ thuật Đà nẵng (CĐ Công nghệ trước đây).
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: A nonlinear magnetorheological elastomer model based on fractional viscoelasticity, magnetic dipole interactions, and adaptive smooth Coulomb friction. Authors: Xuan Bao Nguyen, Toshihiko Komatsuzaki, Nong Zhang. ScienceDirect-Mechanical Systems and Signal Processing. No: 2019. Pages: 106438. Year 2019. (Dec 4 2019 1:25PM)
[2]Article: Modeling and semi-active fuzzy control of magnetorheological elastomer-based isolator for seismic response reduction. Authors: Xuan Bao Nguyen, Toshihiko Komatsuzaki, Yoshio Iwata , Haruhiko Asanuma . ScienceDirect - Mechanical Systems and Signal Processing. No: 101. Pages: 449–466. Year 2018. (Feb 17 2019 1:43PM)
[3]Article: Robust adaptive controller for semi-active control of uncertain structures using a magnetorheological elastomer-based isolator. Authors: Xuan Bao Nguyen *, Toshihiko Komatsuzaki *, Yoshio Iwata ,Haruhiko Asanuma. ScienceDirect - Journal of Sound and Vibration. No: 343. Pages: 192e212. Year 2018. (Feb 17 2019 1:49PM)
[4]Article: Fuzzy Semi-active Control of Multi-degree-of-freedom Structure using Magnetorheological Elastomers. Authors: Nguyen Xuan Bao; Toshihiko Komatsuzaki; Yoshio Iwata; Haruhiko Asanuma . ASME Proceedings. No: ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Conference Volume 8: Seismic Engineering. Pages: 1-10. Year 2017. (Feb 17 2019 1:18PM)
[5]Article: Fuzzy Semiactive Vibration Control of Structures Using Magnetorheological Elastomer. Authors: Xuan Bao Nguyen, Toshihiko Komatsuzaki, Yoshio Iwata,and Haruhiko Asanuma. Hindawi - Shock and Vibration. No: Volume 2017. Pages: 15 pages. Year 2017. (Feb 17 2019 1:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn