Nguyễn Xuân Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24454 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Xuân Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/10/1956
Nơi sinh: Quế Sơn
Quê quán Quế Sơn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Chế tạo máy; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 48, Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3894320; Mobile: 0913476885
Email: nxhung@udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn