Nguyễn Xuân Nguyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,551,847

 
Mục này được 26871 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Xuân Nguyên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/11/1984
Nơi sinh: kon tum
Quê quán cát minh - phù cát - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm thể dục thể thao; Tại: Đại Học Quy Nhơn
Đơn vị công tác: Phòng Công tác HSSV; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Trình độ B Anh văn
Điện thoại: 060.6287772; Mobile: 0949 665 167
Email: nxnguyena9@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn