Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng hệ thống web ngữ nghĩa hỗ trợ tra cứu
pháp luật Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Pha; TS. Huỳnh Công Pháp
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: SỐ 12(73).2013;Từ->đến trang: 81;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, các hệ thống tra cứu pháp luật hiện tại chưa thật sự hoàn chỉnh và do đó chưa thể đáp ứng tốt yêu của cầu người dùng. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất xây dựng một hệ thống tra cứu và tìm hiểu Pháp luật Việt Nam hoàn chỉnh. Hệ thống mà chúng tôi hướng đến không chỉ dừng lại ở mức độ tìm kiếm và tra cứu mà còn cho phép làm việc như một hệ thống e-learning hỗ trợ sinh viên nghiên cứu, học tập và thi trắc nghiệm Pháp luật Trực tuyến. Hệ thống này cũng sẽ còn là một diễn đàn cho phép những người quan tâm chia sẽ và trao đổi thông tin như một mạng xã hội của những người yêu thích tìm hiểu Pháp luật Việt Nam.
ABSTRACT
Laws play an especially important role in social life. However, the current systems of consulting laws in Vietnam are still incomplete, so they can’t meet the needs of users. In this paper, we propose an idea on building a complete system for looking up Vietnamese laws, which supports not only the functions for consulting and search of laws, but also allows itsefl to act as an e-learning system assisting students to study, learn and take online multiple choice tests of law. This system can also act as a forum supporting those who are interested in sharing and exchanging information concerning Vietnamese laws.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn