Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập pháp luật Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Xuân Pha
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  TS. Huỳnh Công Pháp
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: Đ2013-07-04-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn