Nguyễn Xuân Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,634

 
Mục này được 25284 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Xuân Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/11/1975
Nơi sinh: 
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Tại: Trường Đại học Myongji
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Novel Filtering Technique for Reducing Redundant Unicast Traffic in HSR Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee, Sang Yoon Park. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. ISSN 1992-8645. No: Vol. 96, Issue 6. Pages: 1658 – 1667. Year 2018. (Nov 15 2018 9:25AM)
[2]Article: A Novel Algorithm for Loop Prevention and Fast Recovery (LPFR) in Ethernet Rings. Authors: Saad Allawi Nsaif, Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. Journal of Information Science and Engineering. ISSN 1016-2364. No: Vol. 34, Issue 1. Pages: 225 - 242. Year 2018. (Nov 15 2018 9:33AM)
[3]Article: Enhanced Effective Filtering Approach (eEFA) for Improving HSR Network Performance in Smart Grids. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee, Sang Yoon Park. Applied Sciences. ISSN 2076-3417. No: Vol. 8, Issue 2. Pages: 154. Year 2018. (Nov 15 2018 9:34AM)
[4]Article: A Novel Effective Multipath Routing Technique Providing High Availability in Wireless Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee, Sang Yoon Park. Electronics. ISSN 2079-9292. No: Vol. 7, Issue 4. Pages: 42. Year 2018. (Nov 15 2018 9:35AM)
[5]Article: A Novel Traffic Reduction Technique for the Redundancy Protocol for Ethernet (RPE). Authors: Nguyen Xuan Tien, Semog Kim, Jong Myung Rhee, Sang Yoon Park. International Conference on Information Networking (ICOIN 2017), Da Nang, Vietnam. No: no. Pages: 338 - 343. Year 2017. (Nov 15 2018 9:11AM)
[6]Article: A Novel Dual Separate Paths (DSP) Algorithm Providing Fault-Tolerant Communication for Wireless Sensor Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Semog Kim, Jong Myung Rhee, Sang Yoon Park. Sensors. ISSN 1424-8220. No: Vol. 17, Issue 8. Pages: 1699. Year 2017. (Nov 15 2018 9:31AM)
[7]Article: A Combined Approach Effectively Enhancing Traffic Performance for HSR Protocol in Smart Grids. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee, Sang Yoon Park. Energies. ISSN 1996-1073. No: Vol. 10, Issue 9. Pages: 1356. Year 2017. (Nov 15 2018 9:32AM)
[8]Article: A Novel Algorithm for Establishing a Balanced Synchronization Hierarchy with Spare Masters (BSHSM) for the IEEE 1588 Precision Time Protocol. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. Energies. ISSN 1996-1073. No: Vol. 10, Issue 10. Pages: 1469. Year 2017. (Nov 15 2018 9:32AM)
[9]Article: RPE: A Seamless Redundancy Protocol for Ethernet Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. IEICE Transactions on Communications. ISSN 0916-8516. No: Vol. E100.B, Issue 5. Pages: 711 - 727. Year 2017. (Nov 15 2018 9:36AM)
[10]Article: Tutorial: Duplicated Frame Traffic Reduction Techniques for HSR Protocol. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee, Sang Yoon Park. The 27th Joint Conference on Communications and Information (JCCI), Busan, South Korea. No: no. Pages: 140 - 141. Year 2017. (Nov 15 2018 9:12AM)
[11]Article: Traffic Performance Improvements by Minimizing Duplicated Frames for Standard HSR Protocol. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. 2017 Conference of Society for Standards and Standardization, Myongji University, South Korea. No: no. Pages: pp. Year 2017. (Nov 15 2018 9:13AM)
[12]Article: A Novel Dual Separate Paths (DSP) Algorithm to Provide Seamless Communication with Fault-Tolerance for Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Semog Kim, Jong Myung Rhee, Sang Yoon Park. The HSST Conference on Sensors in Cyber Physical Systems, Cheonan, South Korea. No: no. Pages: pp. Year 2017. (Nov 15 2018 9:15AM)
[13]Article: A Novel Traffic Filtering Technique for QuadBox Rings in HSR Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Cheolwoo You, Sang Yoon Park, Jong Myung Rhee. The International Conference on Computing Convergence and Applications (ICCCA 2017), Saipan, USA. No: no. Pages: pp. Year 2017. (Nov 15 2018 9:16AM)
[14]Article: A Novel Approach for Reducing HSR Unicast Traffic Using Pre-defined Dual Paths. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM 2016), Danang, Vietnam. No: no. Pages: 1 - 7. Year 2016. (Nov 15 2018 9:07AM)
[15]Article: Developing the Minimizing Re-Transmissions (MRT) Technique for Broadcasting in Wired Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Semog Kim, Jong Myung Rhee. International Journal of Future Generation Communication and Networking. ISSN 2233-7857. No: Vol. 9, Issue 10. Pages: 237 - 254. Year 2016. (Nov 15 2018 9:24AM)
[16]Article: A Novel Variant of the Minimizing Re-Transmissions Technique for Wired Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Semog Kim, Jong Myung Rhee. Workshop on Networking and Communication 2016 Tenth, Jeju, South Korea. No: 4. Pages: 102 - 106. Year 2016. (Nov 15 2018 9:09AM)
[17]Article: A Novel Ring-Based Dual Paths Approach for Reducing Redundant Traffic in HSR Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Semog Kim, Jong Myung Rhee. Computer Networks. ISSN 1389-1286. No: Vol. 110. Pages: 338 - 350. Year 2016. (Nov 15 2018 9:30AM)
[18]Article: Developing a New HSR Switching Node (SwitchBox) for Improving Traffic Performance in HSR Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. Energies. ISSN 1996-1073. No: Vol. 9, Issue 1. Pages: 36. Year 2016. (Nov 15 2018 9:28AM)
[19]Article: A Novel Concentrator Photovoltaic (CPV) System with the Improvement of Irradiance Uniformity and the Capturing of Diffuse Solar Radiation. Authors: Nguyen Xuan Tien, Seoyong Shin. Applied Sciences. ISSN 2076-3417. No: Vol. 6, Issue 9. Pages: 251. Year 2016. (Nov 15 2018 9:29AM)
[20]Article: Minimizing Re-Transmissions (MRT) for Broadcast Traffic in Ad Hoc Wireless Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. IEICE Transactions on Communications. ISSN 0916-8516. No: Vol.E99-B, Issue 01. Pages: 257 - 268. Year 2016. (Nov 15 2018 9:36AM)
[21]Article: HSR Traffic Reduction Algorithms for Real-time Mission-critical Military Applications. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. The Journal of the Korean Institute of Communication Sciences. ISSN 1226-4725. No: Vol. 32, Issue 10. Pages: 31 - 40. Year 2015. (Nov 15 2018 9:19AM)
[22]Article: LPLB: A novel approach for loop prevention and load balancing in Ethernet ring networks. Authors: Saad Allawi Nsaif, Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. Lecture Notes in Electrical Engineering - Advances in Computer Science and Ubiquitous Computing. No: Vol. 373. Pages: 683 - 691. Year 2015. (Nov 15 2018 9:20AM)
[23]Article: A Novel Seamless Redundancy Protocol for Ethernet. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. Lecture Notes in Electrical Engineering - Advances in Computer Science and Ubiquitous Computing. No: Vol. 373. Pages: 383 - 389. Year 2015. (Nov 15 2018 9:22AM)
[24]Article: FHT: A Novel Approach for Filtering High-Availability Seamless Redundancy (HSR) Traffic. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. Energies. ISSN 1996-1073. No: Vol. 8, Issue 7. Pages: 6249 – 6274. Year 2015. (Nov 15 2018 9:26AM)
[25]Article: A Comparison of Techniques for Reducing Unicast Traffic in HSR Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Saad Allawi Nsaif, Jong Myung Rhee. Energies. ISSN 1996-1073. No: Vol. 8, Issue 10. Pages: 12029 – 12060. Year 2015. (Nov 15 2018 9:28AM)
[26]Article: The BRP: A Novel BER-Based Routing Protocol for Ad Hoc Wireless Networks. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. Information Journal. ISSN 1343-4500. No: Vol. 19, Issue 6(A). Pages: 1893 - 1905. Year 2015. (Nov 15 2018 9:18AM)
[27]Article: High-availability Seamless Redundancy (HSR) Traffic Reduction Using Optimal Dual Paths (ODP). Authors: Nguyen Xuan Tien, Saad Allawi Nsaif, Jong Myung Rhee. In Proceedings of the International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2015), Danang, Vietnam. No: Vol. Pages: 37 - 40. Year 2015. (Nov 15 2018 8:59AM)
[28]Article: Recognizing Human Activities using a Single Accelerometer Sensor. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. KIIECT Conference, South Korea. No: no. Pages: pp. Year 2015. (Nov 15 2018 9:03AM)
[29]Article: An Approach for Recognizing Human Activities using a Single Accelerometer Sensor. Authors: Nguyen Xuan Tien, Jong Myung Rhee. International Conference on Software, Multimedia and Communication Engineering, HongKong. No: no. Pages: 1 - 6. Year 2015. (Nov 15 2018 9:05AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn