Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,024,579

 Đánh giá quá trình thay đổi về kiến trúc nhà ở nông thôn vùng ven đô thị tại TP Đà Nẵng (lấy thôn Phong Nam, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng làm địa điểm nghiên cứu)
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Nguyễn Xuân Trung; Thành viên:  
Số: T2014-02-103 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đã phân tích, đánh giá làm rõ được sự thay đổi các vấn đề liên quan đến nhà ở tại Thôn Phong Nam, thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng một cách khoa học. Làm sáng tỏ sự thay đổi về kiến trúc nhà ở dựa trên cả hai khía cạnh nghe ý kiến thực tế từ người dân sinh sống và dựa trên kết quả phân tích từ các con số cụ thể là mục đích đề tài luôn hướng đến. Kết quả điều tra đã làm rõ được quá trình thay đổi về cảnh quan, diện tích, không gian, cấu trúc cũng như các vấn đề liên quan đến nhà ở tại đây. Đồng thời cũng đề xuất các giải pháp để giữ gìn, cải tạo và thiết kế mới nhà ở tại thôn Phong Nam nói riêng và các vùng nông thôn ven đô thị Tp Đà Nẵng nói chung.

- Đề tài đã phân tích, đánh giá về hiện trạng, các cơ sở trong việc lựa chọn hình thức nhà ở, xu hướng thay đổi không gian, cấu trúc nhà ở diễn ra như thế nào trong suốt quá trình phát triển. Đồng thời tìm hiểu về mong muốn và suy nghĩ của người dân đối với nhà ở, môi trường, cảnh quan chung quanh. Tác giả cũng hy vọng rằng kết quả điều tra, nghiên cứu này sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích đối với sinh viên kiến trúc, nhà nghiên cứu và những ai quan tâm đến kiến trúc nhà ở nông thôn.

- Sử dụng nội dung báo cáo tổng kết như một phần của chuyên đề giảng dạy về kiến trúc nông thôn cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn