Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,682,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Duy Tích
Đề tài:

Nghiên cứu lựa chọn dự án đầu tư hạ tầng giao thông đô thị sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Tam Kỳ dựa trên phương pháp ra quyết định đa mục tiêu

 Thạc sĩ

 Khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

 2021

 2022

[2]Trần Sinh
Đề tài:

Nghiên cứu xây dựng lộ trình thúc đẩy ứng dụng BIM trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

 2021

 2022

[3]Hồ Bảo Uyên
Đề tài:

Nghiên cứu mô hình lựa chọn nhà đầu tư bãi đỗ xe thông minh tại Đà Nẵng theo hình thức đối tác công tư.

 Thạc sĩ

 Khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

 2021

 2022

[4]Nguyễn Hữu Huy
Đề tài:

Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo lưu lượng nước đến hồ thủy điện A Lưới dựa trên thuật toán máy học.

 Thạc sĩ

 Khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

 2021

 2022

[5]Phan Hoài Nhân
Đề tài:

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

 2021

 2022

[6]Trương Quang Thảo
Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất mô hình hỗ trợ ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho Tỉnh Quảng Ngãi bằng phương pháp AHP

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2016

 2017

[7]Nguyễn Ngọc Thuận Hóa
Đề tài: Nghiên cứu mô hình tối ưu hóa lợi nhuận của nhà thầu xây dựng trong triển khai thi công các dự án cao tầng tại Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2016

 2017

[8]Bùi Thị Thu Vĩ
Đề tài: Phân tích rủi ro hiệu quả tài chính trong quá trình vận hành nhà máy thủy điện Krông Hnăng dựa trên mô phỏng Monte Carlo

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2015

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn