Phan Chí Tùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,682,204

 
Mục này được 13820 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Chí Tùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1961
Nơi sinh: Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Cấu trúc dữ liệu, Thuật toán.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 14 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng
Điện thoại: 736949; Mobile: 0989078034
Email: phanchitung@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng (1983 – 1986). Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1987 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn