Phan Đình Hào
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 54886 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Đình Hào
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/11/1970
Nơi sinh: Bình Định
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Structural Engineering; Tại: National Taiwan University of Science and Technology
Dạy CN: Xây dựng dân dụng - công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Xây dựng thuỷ lợi thuỷ điện, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc sư, Tin học xây dựng, Vật liệu xây dựng.
Lĩnh vực NC: Structural Engineering, Earthquake Engineering, Structural Dynamics, Composite Structures, Composite Materials
Ngoại ngữ: English - Pусский язык
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng DD&CN - Trường Đại Học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: (0236)3842740; Mobile: 0325579788
Email: phandinhhao2007@gmail.com; pdhao@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 Từ 9/1997 đến 7/2011


Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng


 Từ 7/2011 đến 8/2013


PhD Candidate at University of Wollongong, New South Wales, Australia


From September 2013 to present

PhD Researcher at Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, QLD, Australia
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng ứng xử chịu nén của kết cấu ống thép nhồi bê tông. Chủ nhiệm: ThS. Phan Đình Hào. Mã số: T2016-02-48. Năm: 2016. (Jul 11 2016 11:17AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Phân tích ứng xử phi tuyến kết cấu ống thép nhồi bê tông. Chủ nhiệm: ThS. Phan Đình Hào. Mã số: B2010-TDA01-23-TRIG. Năm: 2011. (May 17 2011 5:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MÔ PHỎNG CỘT ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHỊU NÉN BẰNG PHẦN MỀM ABAQUS. Tác giả: Trịnh Hữu Hiệp, Phan Đình Hào. KỶ YẾU HỘI NGHỊ Sinh viên Nghiên cứu khoa học NĂM 2016 - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: ĐHBK-ĐHĐN/NCKH-2016. Trang: 591-596. Năm 2016. (Jul 12 2016 12:00PM)
[2]Bài báo: SIMULATION OF CONCRETE FILLED STEEL TUBE COLUMNS USING HIGH STRENGTH CONCRETE UNDER COMPRESSIVE LOADS. Tác giả: Phan Dinh Hao and Trinh Huu Hiep. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học toàn quốc "Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng" - Tp Nha Trang, 28-29/7/2016. Số: ISBN 978-604-82-2026-6. Trang: 245-252. Năm 2016. (Dec 31 2016 8:47AM)
[3]Bài báo: MÔ PHỎNG CỘT NGẮN ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHỊU TẢI TRỌNG NÉN ĐÚNG TÂM. Tác giả: ThS. PHAN ĐÌNH HÀO, KS. TRỊNH HỮU HIỆP. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng. Số: 4/2016. Trang: 17-25. Năm 2016. (Feb 22 2017 9:28PM)
[4]Bài báo: DEVELOPMENT AND APPLICATIONS OF COMPOSITE STRUCTURES IN CIVIL ENGINEERING. Tác giả: Phan Dinh Hao. University of Science and Technology - The University of Danang. Số: CAESD 2015. Trang: 111-116. Năm 2015. (Sep 27 2015 8:16PM)
[5]Bài báo: REVIEW ON DAMAGE INVESTIGATIONS AND SOLUTIONS FOR STRENGTHENING THIN STEEL ROOF SYSTEMS DURING EXTREME WIND EVENTS IN AUSTRALIA. Tác giả: Phan Dinh Hao . Tuyển Tập Công Trình - Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc 2015. Số: ISBN: 978-604-84-1272-2 TẬP 1. Trang: 334-343. Năm 2015. (Nov 12 2015 3:54PM)
[6]Bài báo: BEHAVIORS OF CIRCULAR CONCRETE ENCASED COMPOSITE COLUMNS USING STEEL PLATE. Tác giả: Phan Dinh Hao. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 12(73) VOL. 1. Trang: 12-18. Năm 2013. (Mar 14 2014 2:28PM)
[7]Bài báo: PHÂN TÍCH PHI TUYẾN CẤU KIỆN ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG. Tác giả: Ngô Hữu Cường, Ngô Trường Lâm Vũ, Trần Hữu Huy, Phan Đình Hào. Tạp chí “Khoa học và Công nghệ”, Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57), QUYỂN 1. Trang: 1-6. Năm 2012. (Aug 4 2013 4:02PM)
[8]Bài báo: PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỦA KẾT CẤU NHÀ NHIỀU TẦNG CHỊU TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ ĐẤT NỀN. Tác giả: Huỳnh Văn Long, Phan Đình Hào. Tuyển Tập Báo Cáo Khoa Học - HỘI NGHỊ "Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học" - Đại Học Đà Nẵng - Lần Thứ 5
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Tập 1. Trang: 192-199. Năm 2006.
(Mar 26 2014 5:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Seismic behavior of full-scale square concrete filled steel tubular columns under high and varied axial compressions. Authors: Hao D. Phan and Ker-Chun Lin. Earthquakes and Structures. No: Vol. 18, No. 6. Pages: 677-689. Year 2020. (Jul 1 2020 6:57PM)
[2]Article: Seismic Behavior of Full-Scale Concrete Filled Steel Tubular (CFST) Columns with High Axial Load Effect. Authors: HAO DINH PHAN. National Taiwan University of Science and Technology (NTUST). No: D10505801, Ph.D. Dissertation. Pages: 1-166. Year 2020. (Sep 10 2020 9:07AM)
[3]Article: SEISMIC PERFORMANCE TESTING OF CONCRETE FILLED STEEL TUBULAR (CFST) COLUMNS WITH HIGH AXIAL COMPRESSION CONDITIONS. Authors: Ker-Chun LIN, Hao Dinh PHAN and Sheng-Jhih JHUANG. 2019 National Earthquake Engineering Research Center Experimental Achievements Conference II. No: Tainan, Taiwan, December 9, 2019. Pages: 19-26. Year 2019. (Dec 10 2019 12:25PM)
[4]Article: SEISMIC PERFORMANCE OF CONCRETE FILLED STEEL TUBULAR (CFST) COLUMNS WITH VARIED AXIAL LOADS. Authors: Hao Dinh Phan and Ker-Chun Lin. International Conference in Commemoration of 20th Anniversary of the Chi-Chi Earthquake. No: Taipei, Taiwan, September 15-19, 2019. Pages: 1-11. Year 2019. (Sep 20 2019 9:25AM)
[5]Article: PROPERTIES OF FOAMED LIGHTWEIGHT MATERIAL PRODUCED USING BLENDED CEMENT-LIMESTONE POWDER. Authors: HUYNH Trong-Phuoc, HWANG Chao-Lung, VO Duy-Hai, PHAN Dinh-Hao. The 5th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering, 9-11 June, 2017, Tokyo, Japan. No: AC 2017-273. Pages: 17:45-18:00. Year 2017. (Sep 15 2017 4:45PM)
[6]Article: ANALYSIS OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF CIRCULAR CONCRETE FILLED STEEL TUBE COLUMNS USING HIGH STRENGTH CONCRETE. Authors: H. D. Phan & H. H. Trinh. Mechanics of Structures and Materials: Advancements and Challenges - CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, London. No: Print ISBN: 978-1-138-02993-4; eBook ISBN: 978-1-351-85021-6 (VOLUME 1). Pages: 231-236. Year 2016. (Dec 17 2016 12:08AM)
[7]Article: EFFECTS OF STRUCTURAL STEEL CONFIGURATION ON THE BEHAVIOUR OF CIRCULAR CONCRETE ENCASED COMPOSITE COLUMNS. Authors: Phan Dinh Hao. Proceedings of The 14th East Asia - Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14), 6-8 January, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam. No: ISBN: 978-604-82-1684-9. Pages: 966-975. Year 2016. (Jan 18 2016 12:36PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 12 2016 6:16PM)(May 17 2011 5:27PM)
[1]GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU - HỆ SIÊU TĨNH Chủ biên: PHAN ĐÌNH HÀO - ĐÀO NGỌC THẾ LỰC. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
[2]GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU 2 Chủ biên: ThS. PHAN ĐÌNH HÀO. Nơi XB: Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng. Năm 2011.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng Khen - Hội Cơ Học

 Kỹ thuật

 2013

 80-13/HCH

 Hội Cơ Học Việt Nam

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
losartankalium krka bivirkninger go losartan
[2] Bằng Khen - Hội Cơ Học

 Kỹ thuật

 2008

 78/HCH

 Hội Cơ Học Việt Nam

manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[3] Giải Ba Olympic Cơ Học Toàn Quốc

 Kỹ thuật

 1997

 027/97

 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Hội Cơ Học Việt Nam

doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[4] Giải Ba - Olympic Cơ Học và Tin Học

 Kỹ thuật

 1997

 326

 Đại Học Đà Nẵng

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon click free discount prescription card
[5] Giải Khuyến Khích Olympic Cơ Học Toàn Quốc

 Kỹ thuật

 1996

 39/96

 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Hội Cơ Học Việt Nam

manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
[6] Giải Khuyến Khích - Olympic Cơ Học

 Kỹ thuật

 1996

 01

 Đại Học Đà Nẵng

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[7] Giải Ba - Olympic Tiếng Nga

 Ngôn ngữ

 1995

 02

 Đại Học Đà Nẵng

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
[8] Giải Ba - Olympic Tiếng Nga

 Ngôn ngữ

 1991

 96/QNKT

 Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
 Khen thưởng
[1] Giấy Khen của Giám Đốc Đại Học Đà Nẵng. Số: 6068/QDKT. Năm: 2011.
[2] Chiến sĩ Thi đua Cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh Chuyên Ngành
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên Đại Học  Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
[2]Ổn Định Công Trình
Ngành: Xây dựng
 2001 Sinh viên Đại Học năm thứ 4 thuộc các chuyên ngành Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu Đường.  Trường Đại Học Bách Khoa, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại Học Đà Nẵng
[3]Cơ Học Công Trình
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên Đại Học năm thứ 3 chuyên ngành Kiến Trúc.  Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
[4]Lý Thuyết Đàn Hồi
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên Đại Học năm thứ 3,4 thuộc các chuyên ngành Xây dựng DD&CN, Xây dựng TL-TĐ, Xây dựng Cầu Đường.  Trường Đại Học Bách Khoa, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại Học Đà Nẵng
[5]Cơ Học Kết Cấu 1
Ngành: Xây dựng
 1998 Sinh viên Đại Học năm thứ 3 thuộc các chuyên ngành Xây dựng DD&CN, Xây dựng TL-TĐ, Xây dựng Cầu Đường.  Trường Đại Học Bách Khoa, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại Học Đà Nẵng
[6]Cơ Học Kết Cấu 2
Ngành: Xây dựng
 1998 Sinh viên Đại Học năm thứ 3 thuộc các chuyên ngành Xây dựng DD&CN, Xây dựng TL-TĐ, Xây dựng Cầu Đường.  Trường Đại Học Bách Khoa, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn