Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh Chuyên Ngành
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên Đại Học  Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
[2]Ổn Định Công Trình
Ngành: Xây dựng
 2001 Sinh viên Đại Học năm thứ 4 thuộc các chuyên ngành Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu Đường.  Trường Đại Học Bách Khoa, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại Học Đà Nẵng
[3]Cơ Học Công Trình
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên Đại Học năm thứ 3 chuyên ngành Kiến Trúc.  Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
[4]Lý Thuyết Đàn Hồi
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên Đại Học năm thứ 3,4 thuộc các chuyên ngành Xây dựng DD&CN, Xây dựng TL-TĐ, Xây dựng Cầu Đường.  Trường Đại Học Bách Khoa, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại Học Đà Nẵng
[5]Cơ Học Kết Cấu 1
Ngành: Xây dựng
 1998 Sinh viên Đại Học năm thứ 3 thuộc các chuyên ngành Xây dựng DD&CN, Xây dựng TL-TĐ, Xây dựng Cầu Đường.  Trường Đại Học Bách Khoa, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại Học Đà Nẵng
[6]Cơ Học Kết Cấu 2
Ngành: Xây dựng
 1998 Sinh viên Đại Học năm thứ 3 thuộc các chuyên ngành Xây dựng DD&CN, Xây dựng TL-TĐ, Xây dựng Cầu Đường.  Trường Đại Học Bách Khoa, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn