Phạm Đức Hòa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,289,942

 
Mục này được 27406 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Đức Hòa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Duy Tiên_Hà Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bóng chuyền; Tại: Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh tại Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: 2010; Chuyên ngành: Bóng chuyền; Tại: Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 162 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3841325; Mobile: 01266554450
Email: duchoa87gdtc@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn