Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thuế
Ngành: Kinh tế học
 2007   Đại học Kinh tế
[2]Phân tích tín dụng và cho vay
Ngành: Kinh tế học
 2007 
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Kinh tế
[3]Thị trường và các định chế tài chính
Ngành: Kinh tế học
 2007   Đại học Kinh tế
[4]Tài chính tiền tệ
Ngành: Kinh tế học
 2003 
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn