Phạm Dương Thu Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,916

 
Mục này được 25662 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Dương Thu Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/12/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Sư phạm Toán - Tin; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tin học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905121281
Email: pdthang@ued.udn.vn; phamduongthuhang@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Tin học, Trường  Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2004 đến nay).


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ khung nhìn thực cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Mã số: KYTH-01. Năm: 2020. (Aug 4 2020 5:58PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn sách điện tử Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho học sinh trung học phổ thông. Chủ nhiệm: Phạm Dương Thu Hằng. Mã số: T2018-ĐH-01. Năm: 2019. (Aug 4 2020 5:50PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đa dạng sinh học trực tuyến (thử nghiệm) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Dương Thu Hằng. Mã số: T2015-03-08. Năm: 2015. (Aug 4 2020 5:45PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho các học phần Nhập môn cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ điều hành. Chủ nhiệm: Phạm Dương Thu Hằng. Thành viên: Đoàn Duy Bình. Mã số: T2010-03-25. Năm: 2010. (Jan 23 2013 10:58AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Connecting formative assessment and instruction based on learning outcomes for blended learning model in higher education. Tác giả: Pham Duong Thu Hang. HNUE Journal of Science, Educaitional Sciences. Số: Volume 64, Issue 12. Trang: pp. 101-111. Năm 2019. (Aug 4 2020 6:02PM)
[2]Bài báo: Thiết kế và xây dựng sách điện tử tương tác. Áp dụng thử nghiệm dạy học môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ở cấp trung học phổ thông. Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Võ Thị Mỹ Diệu, Trương Thị Mỹ Hiền, Tô Thị Tình, Đoàn Ngọc Quỳnh Trâm, Trần Văn Hưng, Vũ Thị Trà, Hồ Ngọc Tú. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 34(03). Trang: p.66-72. Năm 2019. (Aug 4 2020 6:06PM)
[3]Bài báo: Formative assessment in E-learning: Role and experience for implementing information technology trainee teacher training in Vietnam. Tác giả: Pham Duong Thu Hang, Nguyen Hoai Nam. Proceedings of the first international conference on teacher education revonation – ICTER 2018: ”Teacher education in the context of industrial revolution 4.0”. Số: Proceedings of the first international conference on teacher education revonation – ICTER 2018: ”. Trang: p.183-194. Năm 2018. (Aug 4 2020 10:42PM)
[4]Bài báo: Is higher order mutant harder to kill than first order mutant? An experimental study. Tác giả: Nguyen Quang Vu, Pham Duong Thu Hang. Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2018). Số: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2018). Trang: p.664-673. Năm 2018. (Aug 5 2020 11:02AM)
[5]Bài báo: Đánh giá quá trình bậc đại học với sự hỗ trợ của công nghệ. Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Giáo dục nghề nghiệp. Số: 57+58 tháng 6+7. Trang: p.108-117. Năm 2018. (Aug 4 2020 10:45PM)
[6]Bài báo: Mô hình lớp học đảo ngược – khó khăn và giải pháp ứng dụng tại Việt Nam. Tác giả: Trần Văn Hưng, Phạm Dương Thu Hằng. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số: số 157 kỳ 2 tháng 11/2017. Trang: p.7-15. Năm 2017. (Aug 5 2020 3:13PM)
[7]Bài báo: Xây dựng ứng dụng Android cung cấp tin tức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Ngọc Tú, Phạm Dương Thu Hằng. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 21(04). Trang: p.12-16. Năm 2016. (Aug 5 2020 3:05PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng WebGis xây dựng hệ thống thông tin quản lý đa dạng sinh học trực tuyến (thử nghiệm) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Trần Thanh Vinh. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 19(02). Trang: p.12-18. Năm 2016. (Aug 5 2020 3:08PM)
[9]Bài báo: Hệ thống quản lý khoa học tích hợp cho trường đại học. Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Văn Vương. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 16(03). Trang: p.1-5. Năm 2015. (Aug 5 2020 3:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A new solution for asynchronous incremental maintenance of materialized views. Authors: Nguyen Tran Quoc Vinh, Le Van Khanh, Tran Trong Nhan, Tran Dang Hung, PW Chandana Prasad, Abeer Alsadoon, Pham Duong Thu Hang. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Q3). No: VOL 1, NO 2. Pages: pp. 6-13. Year 2020. (Aug 4 2020 6:00PM)
[2]Article: A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on SQL recursive query. Authors: Nguyen Tran Quoc Vinh, Dang Thanh Hao, Pham Duong Thu Hang, Abeer Alsadoon, PW Chandana Prasad, Nguyen Viet Anh. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Q3). No: Vol 5/2 (101). Pages: p.7-17. Year 2019. (Aug 4 2020 6:09PM)
[3]Article: Health Monitoring Based on Wireless Sensor Networks: A Comprehensive Framework. Authors: P. W.C. Prasad, Abeer Alsadoon, Angelika Maag, Amr, Kiran Shreshta, Pham Duong Thu Hang. Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE (Scopus). No: Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE (Scopus). Pages: p.139-144. Year 2019. (Aug 4 2020 6:12PM)
[4]Article: Study of Data Security Models Developed by Blockchain Technology for Enhancing Privacy and Security Techniques in Different Industrial Domains. Authors: Mohib Hirani, Malka N. Halgamuge, Pham Duong Thu Hang. Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE (Scopus). No: Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE (Scopus). Pages: p.238-247. Year 2019. (Aug 4 2020 6:14PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 5 2020 3:16PM)
[1]Giáo trình Cơ sở dữ liệu Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Anh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2006 Sinh viên ngành sư phạm và cử nhân, hệ đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[2]Nhập môn cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2005 Sinh viên ngành cử nhân, sư phạm, hệ đại học  Trường Đại học Sư phạm,, Đại học Đà Nẵng
[3]Tin họcđại cương
Ngành: Tin học
 2004 SInh viên hệ đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn