Phạm Dương Thu Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,392

 
Mục này được 24762 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Dương Thu Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/12/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Toán tin; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tin học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 58/28, Ngô Sỹ Liên, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3733293; Mobile: 0905121281
Email: hangpdt@dce.udn.vn; phamduongthuhang@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Tin học, Trường  Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2004 đến nay).

 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho các học phần Nhập môn cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ điều hành. Chủ nhiệm: Phạm Dương Thu Hằng. Thành viên: Đoàn Duy Bình. Mã số: T2010-03-25. Năm: 2010. (Jan 23 2013 10:58AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2006 Sinh viên ngành sư phạm và cử nhân, hệ đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[2]Nhập môn cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2005 Sinh viên ngành cử nhân, sư phạm, hệ đại học  Trường Đại học Sư phạm,, Đại học Đà Nẵng
[3]Tin họcđại cương
Ngành: Tin học
 2004 SInh viên hệ đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn