Phạm Công Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 46826 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Công Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/02/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hoằng Hợp - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự động hóa; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Lý thuyết điều khiển tự động.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa - 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905 118538
Email: pcdung@dut.udn.vn; dungcoph@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Bộ môn Tự động hoá, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2008 đến nay).  

 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết điều khiển tự động
Ngành: Điện
 2010 - Sinh viên Khoa Điện  - Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn