Phạm Đỗ Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18818 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Đỗ Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/09/1970
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: trường Cơ sở Đại học ngoại ngữ Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Queensland (2006).
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 893124; Mobile: 0905096296
Email: phamdoquyen@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại khoa tiếng Anh ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (1993 đến nay).

 Sách và giáo trình
(Feb 26 2012 3:48PM)(Feb 26 2012 3:42PM)
[1]Speaking 3 ( Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng) Chủ biên: Phạm Đỗ Quyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. Năm 2009.
[2]

Speaking 4 ( Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng)

Chủ biên: Phạm Đỗ Quyên. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2008.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]British Culture
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 SV đại học tại chức  ĐH Ngoại ngữ
[2]Advanced Language Skills
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 SV đại học chính qui  ĐH Ngoại ngữ
[3]College Study Skills
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 SV đại học chính qui  Đại học Ngoại Ngữ
[4]Speech Training
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 SV đại học chính qui  ĐH Ngoại ngữ
[5]Speaking
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên đại học chính qui  Đại học Ngoại Ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn