Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,623,097

 Đánh giá tác động của tải trọng ngang do xe chạy lên kết cấu áo đường mềm theo các trạng thái giới hạn khu vực Tây Nguyên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  KS. Bùi Thị Thu Vĩ
Số: Đ2013-09-07-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

- Thực tế do tăng giảm tốc, hãm phanh làm xuất hiện lực ngang do tải trọng xe chạy tác động, sự xuất hiện này chắc chắn là nguyên nhân góp phần làm hư hỏng, phá hoại kết cấu áo đường mềm,

   - Đặc biệt xe nặng lưu thông trên đường miền núi, có độ dốc dọc lớn, tải trọng ngang là yếu tố cần xem xét,
  Như vậy, việc nghiên cứu nhằm bổ sung các trường hợp tải trọng tác dụng lên kết cấu áo đường làm cơ sở cho việc tính toán, thiết kế kết cấu áo đường mềm đảm bảo các yêu cầu về cường độ, biến dạng, độ bền khai thác là vấn đề cần được quan tâm


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn