Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,831

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường ô tô
Ngành: Giao thông vận tải
 2014 Sinh viên các lớp Đại học, cao đẳng ngành Xây dựng công trinh Giao thông  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2]Cơ học đất
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng.  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn