Phạm Thị Kim Loan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,564

 
Mục này được 33695 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Kim Loan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/06/1957
Nơi sinh: Hải Châu - Đà Nẵng
Quê quán Hải Châu - Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Chế tạo máy; Tại: Trường ĐHBK Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2002; Chuyên ngành: Cơ học chất lỏng; Tại: Đại học Quốc gia Grenoble (INPG), CH Pháp
Dạy CN: Thủy khí, Máy thuỷ khí, Tự động thủy khí, Phương pháp số
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 3733591; Mobile: 0905167546
Email: ptkloan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1980 đến 1992: Giảng dạy tại khoa Cơ khí, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
1992 đến 1994: Học lấy bằng DEA tại INPG, Cộng Hòa Pháp
1994 đến 1995: Giảng dạy tại khoa Cơ khí, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
1995 đến 1997: Học Cao học tại trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
1998 đến 01/2002: Nghiên cứu sinh tại INPG, Cộng Hòa Pháp
2002 đến 2005: Giảng dạy tại khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
2005 đến 2012: Phó trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
2002 đến 2017: Giảng dạy tại khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chương trình tính dòng khí trong ống có tiết diện thay đổi. Tác giả: TS. Phạm Thị Kim Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 50. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Lê Phong
Đề tài: Nghiên cứu ổn định ngang của ô tô vận chuyển chất lỏng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn