Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,329,716

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh học phát triển cá thể động vật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 cao học  trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[2]tế bào học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 cao học  trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[3]Địa lí sinh vật học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 cao học  trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[4]Phương pháp giảng dạy bộ môn
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 đại học  trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[5]Sinh học đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Văn hóa mở ở Quảng nam
[6]Di truyền học đại cương
Ngành: Sinh học
 1995   
[7]Động vật học không xương sống
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1977 cao đẳng, đại học  trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[8]Đôn gj vật học không xương sống
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1977 cao đẳng, đại học  Trường cao đẳng sư phạm Quảng Nam- Đà Nẵng, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học quảng nam,
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn