Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,825,694

 Пространственный анализ разнообразия лесного растительского покрова
Chủ biên: Phạm Thị Kim Thoa; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: LAP-LAMBERT Academic Publishing, Germany; ISBN: 978-3-659-75482-1; Mã số: ISBN: 978-3-659-75482-1 ;Năm XB: 2015
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Nông lâm ngư
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn